Doe mee met een pilot over Flexibel rouwverlof

‘Het is niet te voorkomen dat vogels van droefheid landen op je schouders, het is wel te voorkomen dat zij nesten bouwen in je haar’ (Chinees gezegde).

Verlies en rouw gaan – zeker in tijden van Covid -aan niemands deur voorbij. Het betreft dan niet alleen met de dood gerelateerd verlies maar ook de zogenaamde ‘levende verliezen’: naast verlies door overlijden, kunnen werknemers ook rouwen door ziekte en Long-Covid, door Lockdowns en vrijheidsbeperkingen, door relatie & gezinsspanningen, door scheiding, door ontslag en reorganisatie… etc etc. Verlies en rouw horen zó bij het leven. Maar hoe rouw je? En hoeveel tijd en ruimte neem je en krijg je om hier bij stil te staan? Want hoe groot is de invloed van verlies en rouw niet op iemands’ werkende leven? En als die impact groot is hoe ga je als werknemers, als collega’s, als werkgever dan om met de impact en verwonding door verlies en rouw? Wist je bv. dat achterblijvers van reorganisaties 4x zo’n grote kans hebben aan hartfalen te overlijden?

Rouw is geen ziekte

Door werknemers ‘ziekteverlof’ te geven wordt rouw van werknemers gelabeld als ziekte; dit impliceert dat ‘rouw’ ten onrechte wordt gepathologiseerd en gemedicaliseerd. ‘Rouw moet gezien worden als een normale reactie op een indrukwekkende verliesgebeurtenis’, citaat van Herman de Mönnink, grondlegger van Verlieskunde in Nederland.
Omgaan met verlies is ons eigenlijk nooit geleerd. Terwijl steeds meer onderzoek laat zien dat rouw door overlijden voor werknemers verstrekkende gevolgen heeft voor hun functioneren en arbeidsprestaties.

Hoe geef je steun

Steun is pas steun als degene die steun nodig heeft, het als steun ervaart (Bron: Verlieskunde 2017. Dat is dus maatwerk. Een steunende (werk)omgeving wordt als een warme vangrail gezien waardoor directe en indirecte steun wordt ervaren. Deze stressbuffer door externe steun heeft een preventief gezondheidseffect. Hoe kun je dat in het werk en de omgang met collega’s voor elkaar krijgen en wat kan de OR hierin betekenen.

Workshop over verlies en veerkracht

Op 25 november 2021 was er een ronde tafel gesprek met  de Tweede Kamer commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over rouw, rouwverwerking en rouwverlof. Er komt voorlopig geen extra wettelijke regeling. Vele initiatieven zijn besproken. Nu is het tijd om meer praktijkervaringen op te doen. Bijvoorbeeld door pilots uit te voeren. Herman de Mönnink  en Angela Bottenberg (loopbaanadviseur) hebben inmiddels een boeiend programma voor een workshop over Verlies en Veerkracht speciaal voor ondernemingsraden ontwikkeld. Vraag het voorstel op. Beiden zijn, afhankelijk van de agenda, ook bereid een bijdrage te leveren.