De OR als gesprekspartner van bestuurder en RvC

De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ is weliswaar speciaal opgesteld voor bestuurders, maar daarom niet minder interessant voor de ondernemingsraad. Zowel bestuurder, Raad van Commissarissen (RvC) als de ondernemingsraad hebben belang bij constructief overleg ten behoeve van de onderneming in al haar doelstellingen.

Overleg in de driehoek

Vooral door de informatie die de OR vanuit de werkvloer heeft is de ondernemingsraad een belangrijke gesprekspartner voor bestuurder en de toezichthouders. Andersom kan de RvC informeren over de expertise die vanuit de RvC voor de organisatie – en dus ook voor de OR – beschikbaar is.
De handreiking bevat ook nog wat tips voor de bestuurder om het functioneren van de OR te bevorderen door goede faciliteiten, zorg voor een goed informatievoorziening en vroegtijdige betrokkenheid bij de belangrijke besluiten.


  • Zelf ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het overleg in de driehoek? Stuur een e-mail