OR en bestuurder worden het niet eens

Als de bestuurder de ondernemingsraad informeert over de beroerde financiële positie van de organisatie en vervolgens een voorstel doet voor een bestuurlijke fusie met een andere organisatie wordt er vervolgens door de OR drie keer een negatief advies uitgebracht. Het gaat weliswaar om steeds wat gewijzigde voorgenomen besluiten, maar de OR is het in geen van de gevallen eens met het voorgenomen besluit. Als alsnog het besluit tot fusie genomen wordt, stapt de OR naar de Ondernemingskamer.

De OR verwijt de bestuurder geen zorgvuldige adviesprocedure te hebben gevolgd en vraagt aan de Ondernemingskamer (OK) de bestuurder te veroordelen tot het intrekken van het besluit. De OR vindt dat er te weinig onderbouwing is gegeven en dat het besluit om te fuseren een onomkeerbaar karakter heeft.

Oordeel Ondernemingskamer

De OK vindt dat de bestuurder de adviesprocedure goed heeft uitgevoerd. De ondernemingsraad heeft daarin de kans gehad om invloed uit te oefenen op het voorgenomen besluit en is betrokken geweest bij de verschillende fasen van de plan- en besluitvorming. Daar komt bij dat de Ondernemingskamer ziet dat de kwantitatieve onderbouwing van de meerwaarde van de fusie ontbreekt, maar dat de eis voor die onderbouwing zich niet altijd in cijfers laat uitdrukken. De Ondernemingskamer is van oordeel dat de bestuurder voldoende informatie heeft verstrekt over, en voldoende inzicht heeft gegeven in, de financiële gevolgen van het besluit. De (beperkte) kosten die rechtstreeks met het besluit samenhangen, zijn voldoende inzichtelijk gemaakt.
De OK komt tot de conclusie dat het verzoek van de OR moet worden afgewezen.

Commentaar

Het is de bestuurder die verantwoordelijk is voor het op de juiste manier volgen van de adviesprocedure. Deze bestuurder heeft telkens de door de OR gevraagde informatie aangeleverd en gezorgd voor de onderbouwing van zijn voorgenomen besluit. Gedurende dat proces is er voldoende gelegenheid voor de OR geweest om invloed te hebben op wat als voorgenomen besluit is voorgelegd. In zo’n geval kan de OK dan ook niet anders dan de eis van de OR af te wijzen.