Inclusieve werkgever heeft ook een verlofregeling voor transgenders

Het bekende Zweedse woonwarenhuis met de doe-het-zelf-meubelpakketten heeft in haar personeelsbeleid afspraken vastgelegd voor het verkrijgen van betaald verlof voor transgender-medewerkers die geopereerd worden. Het betaald verlof moet voorkomen dat ze zich ziek moeten melden of bijzonder (onbetaald) verlof moeten opnemen.

Goed voorbeeld doet goed volgen

De afspraken bij Ikea zijn een goed voorbeeld voor elke ondernemer en ondernemingsraad die zich willen inzetten voor inclusief personeelsbeleid. Bij het woonwarenhuis krijgen transgender-werknemers tien jaar lang recht op 24 weken betaald verlof. Ze kunnen die tijd benutten voor de geslachtsveranderende operaties en behandelingen die ze gedurende een aantal jaren moeten ondergaan. Werknemers hebben meer kans op het ontwikkelen van psychische en lichamelijke klachten als gevolg van hormoonbehandelingen en operaties. De regeling bij Ikea maakt het mogelijk om betaald verlof op te nemen in plaats van ziekmelden of bijzonder verlof aan te vragen.

Aparte verlofregelingen zijn nog dun gezaaid

Volgens Transgender Netwerk Nederland zou de transitiezorg landelijk ingevoerd moeten worden. Het zorgt voor voldoende ruimte voor de transgendermedewerkers om de vele afspraken met hun behandelaars te maken zonder telkens verlof aan te moeten vragen of om zich ziek te melden. Ook kan gemakkelijker rekening gehouden worden met tijdelijke verminderde inzetbaarheid als gevolg van lichamelijke of psychische klachten. Op dit moment bepalen de ondernemers zelf of zo’n transgender-regeling in hun onderneming wordt ingevoerd en is er geen wettelijke dwang om een regeling in te voeren. De FNV probeert in de cao-onderhandelingen afspraken te maken voor inclusief personeelsbeleid.

Inclusieve cao’s

Het aanbieden van een transgenderregeling past in de trend om inclusieve cao’s af te sluiten. Daarin staan regelingen die ervoor moeten zorgen dat verschillen tussen werknemers geen belemmering vormen om te werken, aan het werk te blijven én met plezier te werken. Anders zijn dan anderen mag geen obstakel vormen voor de werknemer of die in een nadelige positie plaatsen. Transgenders zijn niet de enige groep werknemers die baat kunnen hebben bij inclusieve regelingen. Al eerder sloten CNV, FNV en De Unie een cao waarin een inclusieve afspraak over geboorteverlof is opgenomen. In dit geval voor niet-biologische ouders in meeroudergezinnen.  Ouders in deze zogenaamde regenbooggezinnen krijgen bij de geboorte van hun kind een week betaald verlof. Door het bevorderen van inclusiviteit neemt het risico van verzuim af en neemt het werkplezier toe.

Rol van de ondernemingsraad

De OR kan het inclusief personeelsbeleid aan de orde stellen in de overlegvergadering of kan zelf met een initiatiefvoorstel komen. Als de bestuurder overtuigd is van de meerwaarde van het maken van de extra afspraken, dan zijn instemmingsverzoeken aan de orde voor het wijzigen van regelingen voor het aannamebeleid, het ziekteverzuim en re-integratiebeleid en/of een werktijd- of vakantieregeling. Kortom: op meerdere manieren kan de ondernemingsraad het inclusieve personeelsbeleid bevorderen én beïnvloeden.