Betere bescherming voor Klokkenluiders

Klokkenluiders krijgen een betere bescherming in verband met hun melding van een maatschappelijke misstand. Die bescherming zal vooral merkbaar zijn bij de kantonrechter als een werkgever van deze werknemer af wil.

Het is verboden om een medewerker te ontslaan vanwege een melding bij het Huis voor Klokkenluiders. Bij een arbeidsconflict zal de kantonrechter toetsen of er sprake is benadeling of van ontslag vanwege die melding, of dat er andere redenen zijn voor die benadeling of ontslagaanvraag. In de praktijk betekent het dat de melder moet aantonen dat hij benadeeld of ontslagen wordt vanwege zijn melding, en is er sprake van omgekeerde bewijslast. Vanaf 17 december 2021 wordt die bewijslast verschoven naar de werkgever. Die zal moeten aantonen dat de benadeling of het ontslag van de werknemer niets met de melding te maken heeft.

Meer beschermde personen

De kring van beschermde personen wordt ook uitgebreid. Niet alleen werknemers en ambtenaren worden beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Klokkenluidersregeling verplicht

Bij elke organisatie met meer dan 50 werknemers is het wettelijk verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. En de ondernemingsraden in die organisatie hebben instemmingsrecht op deze klokkenluidersregeling (artikel 27, 1e lid, onderdeel m).

De wijziging van de Wet bescherming klokkenluiders (voorheen: Wet Huis voor Klokkenluiders) gaat naar verwachting in op 17 december 2021.


  • Meer lezen over de Wet bescherming klokkenluiders? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de Klokkenluidersregeling? Stuur een e-mail