Aan het werk met de PSA van medewerkers

Elke ondernemingsraad heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de regels en afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. En die regels zijn er niet alleen op het gebied van de veiligheid en gezondheid, maar ook op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van medewerkers. De OR kan met die PSA aan de slag om zelf vast te stellen hoe de aanpak daarvan ervoor staat.

PSA staat voor werkdruk, werkstress, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en alles wat als ongewenst gedrag bestempeld kan worden. Werkgevers die werk maken van het aanpakken van werkdruk en werkstress hebben minder verzuim, tevreden werknemers. De ondernemingsraad kan met behulp van een zelfinspectie vaststellen of er nog wat in de aanpak van PSA te verbeteren valt.

PSA en de RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) behoort ook de risico’s op PSA-gebied te inventariseren en te evalueren. Vervolgens moet ook voor het PSA-deel ervan een plan van aanpak (PvA) worden gemaakt. In de praktijk wordt de RI&E vooral gebruikt voor het inventariseren van de arbeidsrisico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid. De PSA-risico’s worden vaak de vorm van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geïnventariseerd. Maar van welke datum is het laatste MTO? En is er toen wel een plan van aanpak gemaakt en is het plan ook uitgevoerd? Zowel voor RI&E en PSA moet een actuele inventarisatie gemaakt zijn. Organisatie veranderen snel, zo ook het werk en de werkomstandigheden. Ook het thuiswerken behoort in de onderzoeken te worden meegenomen.
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de onderzoeken, maar ook op de plannen van aanpak die daaruit voortkomen. Alle reden om actief bij de onderzoeken en de aanpak van de geconstateerde risico’s betrokken te zijn.

Eentonig werk

Werkdruk en werkstress zijn te verminderen door eentonig werk te doorbreken. De variatie maakt het werk leuker en als zwaar werk wordt afgewisseld met lichtere taken, dan wordt de kans op fysieke problemen door het zware werk verkleind. Het helpt ook als werknemers zelf autonomie ervaren in de manier waarop ze hun eigen werk organiseren. Ook op die manier wordt het werk minder eentonig en zwaar. Ook het verlagen van het werktempo kan soms een goede oplossing zijn om faalkosten te verminderen, en kan een lager tempo uiteindelijk voor de werkgever lucratiever zijn dan opdraaien voor de fouten die door de haast en de werkstress gemaakt zijn.


  • Aan de slag met de zelfinspectie PSA? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de psychosociale arbeidsbelasting? Stuur een e-mail