Tweederde van de bedrijven heeft afspraken voor het hybride werken

Nu de overheidsregels weer worden aangescherpt en het thuiswerken weer warm wordt aanbevolen is het hybride werken aan de orde van dag in veel bedrijven en organisaties. Hoe is de stand van zaken in de bedrijven daarvan?

Onderzoek door AWVN

Werkgeversvereniging AWVN deed onderzoek naar de afspraken die daarover in de ondernemingen zijn gemaakt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN en LTO Nederland. Doel van het onderzoek was om te kijken waarom werkgevers uit uiteenlopende bedrijfstakken kiezen voor hybride werken, hoe ze dat vormgeven en wat ze nodig hebben om het in te voeren.
Tweederde van de bedrijven heeft inmiddels al afspraken gemaakt over het hybride werken. Dit gebeurt veelal tussen medewerkers en leidinggevende onderling, met de OR of in een aparte bedrijfsregeling. Van de bedrijven die nog geen afspraken heeft, is de helft van plan dit snel te doen of is er mee bezig.

Wat werkt wel, wat werkt niet

Bedrijven maken vooral op bedrijfsniveau afspraken met hun mensen en teams over wat werkt in de praktijk en wat niet. In beduidend mindere mate kijken ondernemers naar het regeringsbeleid voor aanvullend beleid (22 procent). Het gaat ondernemers dan vooral om heldere regels in de belastingwetgeving.

Regel het vooral op de werkvloer

Van de werkgevers (65 procent) hoeft de wet niet te worden aangepast. Ze zien het hybride werken vooral als iets dat je op de werkvloer afspreekt en regelt. Bij de MKB-ondernemers ligt dat percentage aanzienlijk hoger (90 procent). Het motto ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’ is voor het hybride werken van toepassing, want er is vooral behoefte aan goede voorbeelden van bedrijven die met succes het hybride werken hebben ingevoerd.

Waarom is het werken op locatie van belang?

Er is aan de ondernemers ook gevraagd waarom het werken op locatie óók belangrijk is. De belangrijkste redenen om op locatie te werken zijn:

  • het ondersteunen van de sociale cohesie en cultuur in teams/bedrijven (71 procent);
  • het mogelijk maken van fysieke samenwerking/overleg (71 procent);
  • het feit dat innovatie en creatieve processen op locatie beter gaan (56 procent);
  • het feit dat processen niet op een andere locatie kunnen plaatsvinden (54 procent).

Hybride werken kan op verschillende manieren

Bij de ondervraagde bedrijven verwacht zo’n 36 procent dat mensen voortaan 40% van de tijd thuis gaan werken en 60% van de tijd op een bedrijfslocatie. 26 procent verwacht dat dit in de verhouding 20 procent thuis en 80 procent op locatie zal gebeuren en 18 procent denkt dat 60 procent thuisgewerkt wordt en 40 procent op locatie. Het ‘hybride werken waar dat kan’ wordt naar de dus gemeengoed, maar de verdeling tussen locatie en thuis verschilt per bedrijf.

Werkgevers faciliteren het thuiswerken

Als belangrijkste redenen om thuiswerken blijvend in te voeren – ook als het thuiswerkadvies vervalt – noemen de werkgevers vooral:

  • de werk-privébalans die dan beter is (65%);
  • om een aantrekkelijke werkgever te zijn (59%);
  • geconcentreerder/efficiënter kunnen werken (55%);
  • omdat werknemers het graag willen (54%);
  • reistijd besparing (53%);
  • duurzaamheid (39%).

Maar 15 procent van de bedrijven wil kosten besparen door het thuiswerken.

Bron: AWVN