Les van de buschauffeur

Halverwege de reis van Groningen naar Haulerwijk zat de dienst van de buschauffeur erop en stapte een verse chauffeur met een blij gemoed de bus in. ‘Goedemiddag’ was zijn welkomsttekst voor de passagiers. Er kwam maar een lauw antwoord uit de bus. Daarop stapte de chauffeur direct de bus weer uit onder het uitroepen van ‘dat moet over!’

Opnieuw stapte hij de bus in, nu een beetje luider in zijn welkomsttekst ‘goedemiddag’. Daarop reageerde de bus in koor met een welgemeend ‘goedemiddag’. De sfeer in de bus kantelde direct. De chauffeur had verbinding gemaakt met de mensen die hij vervoerde. En die wisten zich nu ook onderling verbonden. Al was het maar door schaamte.

Proef

Ik besloot het ook eens te proberen. Toen ik als dagvoorzitter van een actualiteitencongres de dag opende en de zaal met ruim tweehonderd mensen een welgemeend goedemorgen wenste, kwam er – zoals te voorzien – nauwelijks reactie. Ik draaide me om, stapte onder een ‘dat kan beter’ weer van het podium af, en begroette de deelnemers opnieuw. En net als de chauffeur kreeg ik de tweede keer wél respons. Ook hier was het effect dat congresgangers er alerter bijzaten en meer oor en oog hadden voor wat ik te vertellen had. De kwaliteit van het contact was flink verbeterd. De aanpak van de chauffeur werkte voortreffelijk.

Toepassing

Ook uw OR kan in het contact met uw achterban als de chauffeur doen: Vraag uitdrukkelijk opnieuw om een reactie als de eerste reactie lauw is, uitblijft of anderszins teleurstellend is. U zult het zien, de tweede nadrukkelijke poging werkt wel. Maak nadrukkelijk contact met je collega’s en neem een lauwe respons niet voor lief.
Mondeling contact werkt altijd beter, dus ga met de collega’s in gesprek en doe dat met onverdeelde aandacht. Ga praten en vooral… luisteren.

Radboud Hafkenscheid