Betaald ouderschapsverlof per 2-8-2022

Door de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Betaald ouderschapsverlof op 12 oktober 2021 krijgen ouders per 2 augustus 2022 het recht op deels betaald ouderschapsverlof. Vanaf die datum zijn er voor beide ouders meer mogelijkheden om werk- en zorgtaken met elkaar te combineren.

Negen weken (deels) betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind

Ouders krijgen bij ingang van de wet gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon (158 euro per dag)). Voorwaarde is wel dat ze deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner.
Op dit moment kennen we in Nederland al 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste 8 levensjaren van het kind.

Toepassing van de wet bij kinderen die voor 2-8-2022 geboren zijn

Het ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Daar zijn een paar voorwaarden aan verboden:

  • Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn.
  • Ouders moeten op dat moment werken (werknemer zijn).
  • Het volledige recht op ouderschapsverlof (26 maal de arbeidsuur per week) is nog niet opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof óók mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt – vergelijkbaar met de geboortedag – alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.


  • Meer lezen over het betaald ouderschapsverlof? Klik hier