SER stelt richtbedrag voor de OR-scholing in 2022 vast

Zoals gebruikelijk in het najaar heeft de Sociaal Economische raad (SER) de richtbedragen voor het nieuwe jaar van de OR-cursussen vastgesteld. De bedragen zijn voor de maatwerk- en de open inschrijvingscursussen.

Het is Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) die een voordracht doet voor de bedragen. Voor 2022 komt dat richtbedrag neer op 1100 euro per dagdeel (dat was in 2021 1065 euro). Het richtbedrag voor een open inschrijvingscursus is 190 euro per dagdeel per OR-lid. Dat bedrag is ongewijzigd gebleven. De richtbedragen zijn gebaseerd op de tarieven die de opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO certificaat in de praktijk in rekening brengen. De richtbedragen zijn all-in, wat betekent dat alle kosten worden meegenomen: het tarief van de trainers, docenten en medewerkers, de kosten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en de kosten voor de overhead en cursusmaterialen. De richtbedragen zijn exclusief BTW. De kosten voor de accommodatie vallen niet onder de richtbedragen, behalve voor de open inschrijvingscursussen, daarin zijn de accommodatiekosten wél meegenomen.

De richtbedragen zijn een indicatie

De richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtlijn, bedoeld als houvast voor ondernemer en ondernemingsraad als het gaat om de kosten voor scholing. Bij een eventueel geschil tussen bestuurder en OR over de kosten van de OR-cursus zal een kantonrechter al snel naar deze richtbedragen kijken.

Scholing en vorming

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gebruikt de termen ‘scholing’ en ‘vorming’ als het gaat over het recht op scholing van de OR. Wettelijk zijn dat ten minste vijf scholingsdagen per jaar, die niet alleen ingezet kunnen worden om meer kennis te verwerven, maar je ook als persoon te ontwikkelen in het samenwerken, argumenteren, presenteren, voorzitten, notuleren, vergaderen, onderhandelen e.d. Het gaat dan óók om het vergroten van de (samenwerkings)vaardigheden. Feit is dat het benutten van de scholingsmogelijkheden sinds het afschaffen van de subsidie daarvoor en door de corona-beperkingen is afgenomen. En het is de vraag of dat verstandig is, want ondertussen gebeurt er het nodige in de bedrijven en organisaties.

Bureau Kalden

De tarieven van Bureau Kalden liggen traditioneel lager dan de richtbedragen van de SER, ook al worden de reiskosten apart gefactureerd. Daarnaast wordt er geen BTW in rekening gebracht. Een prima uitgangspunt voor uw maatwerkcursus.