SER maakt handreiking over fusies voor de OR

Uit de CBS-cijfers blijkt dat er weer een fusie- en overnamegolf gaande is. De SER heeft onlangs een handreiking op dat gebied voor de OR gepubliceerd. Die komt dan ook goed van pas.

Fusie- en overnamegolf

Tijdens het hoogtepunt (of dieptepunt het is maar hoe je het bekijkt) van de coronapandemie werd er maar weinig op fusie- en overnamegebied ondernomen. Maar dat is nu beduidend anders. Volgens het CBS kregen in het eerste kwartaal van dit jaar 2.730 fusies en overnames hun beslag, tegen 1.910 in dezelfde periode in 2020 en 1.245 in het tweede kwartaal van dat jaar. Overigens doet die golf zich niet alleen in Nederland voor, maar in de gehele wereld. Geld lenen is goedkoop en sommige ondernemingen die door de pandemie zijn verzwakt kunnen zich niet tegen overnames verweren. Economisch gezien is een fusie- en overnamegolf op termijn slecht nieuws. Statistieken wijzen uit dat ze in de geschiedenis steeds een voorbode waren van een recessie of zelfs een economische crisis. Niet alle overnames en fusies zijn dus gewenst. De overheid zou daarvoor regels kunnen stellen, zoals een verplichte wachttijd van 250 dagen (nu is dat nog vrijwillig) of het toestaan van beschermingsconstructies die vijandige overnames kunnen voorkomen.

Gebruik maken van het adviesrecht door de OR

De motieven voor een overname of fusie zij voor de beantwoording van een adviesaanvraag belangrijk. In hoeverre is de onderneming gebaat bij een overname en worden we door een ondernemer met plannen overgenomen of door een hedgefonds die op korte termijn geld wil maken met de onderneming.

De handreiking van de SER voor OR-leden bevat – naast de nodige juridische informatie – ook een reeks praktische en concrete tips. De samenstellers richten zich vooral op OR-leden in organisaties met minder dan 250 werknemers. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in sectoren als de overheid, de zorg en het onderwijs.


  • Zelf de Handreiking van de SER downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een voorgenomen fusie? Stuur een mail