Meer jongeren in de OR. Hoe doe je dat?

De SER heeft een oproep gedaan aan organisaties om hun ervaringen met het betrekken van jongeren bij de medezeggenschap te delen. Het doel is om daarmee andere ondernemingsraden te inspireren en te stimuleren om werk te maken van de jongeren in de onderneming. Drie ondernemingsraden laten hun aanpak zien.

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Het MUMC maakte een plan om jongeren bij de medezeggenschap te betrekken. Bijvoorbeeld door jongeren in te zetten om contact te maken met jonge collega’s. En als ze in de ondernemingsraad zitten, zorg er dan voor dat de verschillende leeftijdsgroepen in de OR op een open en stimulerende manier met elkaar samenwerken. Op die manier worden de jongeren ook gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld in commissies of werk- en projectgroepen.

Uitzendbureau Randstad

Bij de Randstad Groep werken relatief veel jongeren (onder de 35 jaar). Vanaf de laatste or-verkiezingen in 2020 telt de or 19 leden, waarvan er 5 jonger zijn dan 35. De OR heeft een proactieve werkwijze waarin vooraf over beslissingen wordt meegedacht in plaats van een oordeel achteraf. Op het moment dat een adviesaanvraag bij de OR binnenkomt is de raad al inhoudelijk voorbereid op deze vraag. Vooral deze werkwijze spreekt jongeren aan. De OR gaat ook ‘agile’ aan het werk.

Belangrijke tips:

 • Het helpt de OR als een bestuurder actief uitdraagt dat medezeggenschap belangrijk voor hem is;
 • Aandacht voor flexwerkers in de medezeggenschap;
 • Appelleer aan de behoefte van jongeren om tijdig invloed uit te oefenen;
 • Ga er op af, maak persoonlijk en informeel contact;
 • Blijf de meerwaarde van de OR uitleggen en wat een OR is;
 • Kom direct in actie als jongeren interesse hebben
 • Ga anders `vergaderen’/ bedenk een nieuwe overlegvorm
 • Communiceer anders (o.a. digitaal, kort, informeel, direct, geen jargon, beeld)

Gemeente Haarlem

De ondernemingsraad van de gemeente Haarlem koos voor vernieuwing van de medezeggenschapsstructuur via een thematische aanpak. Door met themagroepen te werken wordt het mogelijk om gebruik te maken van de expertise van collega’s, en dus ook van de jongere collega’s. De OR ziet ‘warme acquisitie’ als een belangrijke succesfactor in het betrekken van de jongeren bij de medezeggenschap. Dus: direct en informeel benaderen en maak duidelijk dat de OR zit te wachten op mensen zoals hij/zij, en… maak de meerwaarde duidelijk. Ook hier kiest de OR voor andere vormen van overleg, benadrukt de ontwikkelmogelijkheden van OR-leden en zet de jongeren, als ze gekozen zijn – in voor de werving van andere jongeren voor de medezeggenschap.

Belangrijke tips:

 • Geef de OR de rol van participatieregisseur: ontwikkel een visie op hoe medewerkers te betrekken bij ondernemingsbeleid:
 • Laat sleutelpersonen in de organisatie deelname aan de OR adviseren;
 • Verkort in het OR-reglement de termijnen voor actief en passief kiesrecht;
 • Werf meer op motivatie en talent in plaats van ervaring;
 • Ga op mensen af en zorg voor persoonlijk informeel contact;
 • Neem direct actie als een jongere interesse toont en kom je afspraken na;
 • Richt je als OR meer op strategie, organisatiestructuur;
 • Benut andere vergader- en overlegvormen

 • Zelf het MUCM-plan lezen? Klik hier
 • Zelf het de Randstadaanpak lezen? Klik hier
 • Zelf de aanpak van de gemeente Haarlem lezen? Klik hier
 • De OR van de gemeente Haarlem heeft ook een eigen website: https://www.orhaarlem.nl/
 • Als OR aan de slag met het werven van jongeren voor de ondernemingsraad? Stuur een mail