De rol van de OR bij de zorgplicht voor thuiswerkers

Elke werkgever heeft volgens de Arbowet een zorgplicht voor zijn personeel. Niet alleen op kantoor, maar óók als zij thuiswerken. En deze zorgplicht rijkt verder dan wel eens gedacht wordt. Er zijn veel verschillende aspecten waar een werkgever rekening mee moet houden en waar de OR bij betrokken moet zijn.

RI&E en voorlichting

Net als op kantoor of in de fabriek moet de werkgever alle risico’s inventariseren, dus ook de risico’s van het thuiswerken. Dat gaat niet alleen over de fysieke gezondheidsrisico’s, maar ook over de risico’s in verband met de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals werkdruk, werkstress e.d. Door het instemmingsrecht op de organisatie van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft de raad de mogelijkheid om er voor te zorgen dat het thuiswerken niet wordt vergeten. Daarnaast heeft de werkgever de taak om zijn personeel voor te lichten over de arbeids- en gezondheidsrisico’s, dus ook die van het thuiswerken. En als de risico’s in kaart zijn gebracht is het zaak dat een Plan van Aanpak (PvA) wordt gemaakt waarin de risico’s worden aangepakt. De OR heeft ook instemmingsrecht op het PvA, zodat op die manier er voor gezorgd wordt dat óók de risico’s voor het thuiswerken worden aangepakt.

Check de plek

In bijna alle gevallen zullen thuiswerkers beeldschermwerk doen, en dan voor meer dan twee uur per dag. In dat geval is een ergonomisch verantwoorde werkplek bij wet verplicht. Denk aan een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, in hoogte verstelbare monitor, los toetsenbord en muis, eventueel een in hoogte verstelbaar bureau, maar ook het licht en de juiste verlichting om te kunnen werken. Het is best lastig voor de werkgever om te bepalen of er thuis aan zijn zorgplicht voor een veilige en gezonde werkplek wordt voldaan. Een checklist kan uitkomst bieden. Formeel gesproken heeft de werkgever het recht om de werkplek thuis te inspecteren, maar als dat door bijvoorbeeld een foto van de werkplek kan worden opgelost, dan heeft dat de voorkeur.

De kosten voor het arbo-proof maken van de thuiswerkplek zijn voor de werkgever. Daarbij kan hij kiezen voor het ter beschikking stellen van de benodigde spullen. In dat geval zijn en blijven de spullen van de werkgever, maar mag de werknemer die gedurende zijn arbeidsovereenkomst gebruiken. Bij ontslag moeten de spullen weer worden ingeleverd.


  • Zelf de Checklist thuiswerken bekijken? Klik hier
  • Het Artikel/checklist over de thuiswerkvereisten lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het thuiswerkbeleid voor organisatie en personeel? Stuur een mail