Hybride werken moet in de RI&E

In veel organisatie wordt nu werk gemaakt van een definitieve regeling om hybride te werken. Daarnaast worden etages in kantoorgebouwen afgestoten en kantoorruimtes opnieuw ingedeeld. De RI&E moet vervolgens direct aan de nieuwe situatie worden aangepast, en daar heeft de OR een belangrijke rol in.

Psychische gezondheid en hybride werken

Bij het thuiswerken is de psychische gezondheid wel een belangrijk aandachtspunt. In het eerste helft van 2021 waren meer mensen psychisch ongezond dan in dezelfde periode van vorig jaar. 15 procent was psychisch ongezond, tegen 12 procent in 2020. Ook vergeleken met het laatste kwartaal van 2020 waren er begin 2021 meer mensen met een lage score op de Mental Health Inventory-5. Dat is de gebruikte maat voor psychische gezondheid.

Psychische gezondheid neemt af

Werkgevers moeten dan ook hoge prioriteit geven aan preventie van psychische overbelasting van thuiswerkers in Nederland. De psychische gezondheid van Nederlanders bereikte in het eerste halfjaar van 2021 het laagste punt sinds 2001. Een groeiende groep mensen voelde zich somber en neerslachtig of beschreef zichzelf als minder gelukkig.  In het tweede kwartaal van 2021 beoordeelde 80 procent van de mensen de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit is een lager cijfer dan in het voorgaande kwartaal en ook een lager cijfer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Rol ondernemingsraad

Bespreek met de bestuurder zijn plannen en activiteiten om de psychische gezondheid van medewerkers te verbeteren. Besprek dat ook met de bedrijfsarts, want die heeft zicht op het vòòrkomen en voorkómen van klachten bij werknemers op dat gebied. Bespreek ook hoe de onbereikbaarheid van het personeel geregeld kan worden. Het voorkomt dat werknemers doorlopend ‘aanstaan’.
Zorg dat de thuiswerkbalans onderdeel van de RI&E en het PvA uitmaakt en stem pas in als het thuiswerken in de harde (fysieke en fysiologische) en zachte (PSA) kanten van het arbobeleid afdoende zijn meegenomen in het onderzoek of PvA.
Daarnaast kunnen er nog andere zaken spelen, bijvoorbeeld het instemmingsrecht van de OR over de invoering van een app in de onderneming waarmee flexplekken gereserveerd kunnen worden. De app maakt het immers óók mogelijk om controle uit te voeren op aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers, en de invoering van een dergelijke voorziening is instemmingsplichtig.


  • Meer informatie over de Mental Health Inventory-5? Klik hier
  • Meer informatie over de Thuiswerkbalans? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het hybride werken? Stuur een mail