Ondernemingsraad en klimaattransitie

Elke ondernemingsraad heeft adviesrecht op een besluit voor ‘het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu’. Daar valt dus óók de energie- en klimaattransitie onder. Medezeggenschapsadviseur Niko Manshanden schreef daar het boek ‘OR en klimaattransitie’ over, zodat de OR praktische invulling kan geven aan een meer dan noodzakelijke taak.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Hoewel de taak van de OR op het gebied van de energie- en klimaattransitie niet met zoveel woorden in de WOR staat heeft elke ondernemingsraad ook een ‘gewone’ maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de noodzaak om in actie te komen wordt steeds groter. Niet alleen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar bijvoorbeeld ook omdat per 1-1-2023 alle bedrijfskantoren ten minste energielabel C moeten hebben. En dat zal vooral voor de wat oudere panden tot investeringen en verbouwingen of verhuizingen kunnen leiden.

OR en klimaattransitie

In ‘OR en klimaattransitie’ komen de verschillende onderwerpen rond de energie- en klimaattransitie aan bod. Dan gaat het om de ontwikkelingen in het klimaat, achtergronden, oorzaken, bevindingen van wetenschappers en de klimaatakkoorden. Verder behandelt het boek klimaatmaatregelen, voor- en nadelen daarvan, kosten en opbrengsten, visies en instrumenten voor klimaatbeleid in de bedrijven en instellingen. Vervolgens zien we de rol en aanpak van overheden, instanties en organisaties. Na de opvattingen van politieke partijen komen de gereedschappen uit de WOR en de praktijk van medezeggenschap aan de orde.

Met dit boek heeft de ondernemingsraad een compleet naslagwerk om met dit belangrijke onderwerp aan de slag te kunnen gaan. Het kan gebruikt worden in het overleg in het bedrijf of de instelling. Ook directeur-bestuurders, managers, de arbo-coördinator, klimaatmanager, werknemers en andere belanghebbenden kunnen informatie uit dit boek gebruiken in de energie- en klimaattransitie waarvan we aan het begin staan. Er is een lange weg te gaan en elk bedrijf, instelling en huishouden krijgt met de klimaatmaatregelen te maken. Het boek laat vooral feiten zien maar ook verschillende meningen, belangen en actoren juist omdat er bij het onderwerp klimaat zoveel politieke- en economische spanning zit. Informatie daarover wordt op een rij gezet zonder partij te kiezen. Echter, de klimaatdoelen moeten wèl worden gehaald.


  • Het boek (300 pagina’s) is koop of te bestellen via de lokale boekhandel of via de online-boekwinkels.

Ondernemingsraad en klimaattransitie
Niko Manshanden
ISBN: 9789462157507

  • Meer informatie over het label C voor kantoorgebouwen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de energie- en klimaattransitie? Stuur een mail