Nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter

Het UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Werkwijzer Poortwachter’. De Werkwijzer biedt voor de werkgevers een richtlijn voor de aanpak van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Maar niet alleen voor de werkgevers is dit van belang, ook de ondernemingsraad kan met de werkwijzer beoordelen of het verzuim- en re-integratiebeleid op de juiste manier wordt uitgevoerd.

In de Werkwijzer Poortwachter bevat actuele informatie over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Ook staat in het document hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen door werkgever en werknemer beoordelen. In de Werkwijzer Poortwachter van 1 juni 2021 (pdf) heeft UWV diverse onderdelen voor werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen aangepast of aangevuld. Zo zijn de teksten over de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd door de wijzigingen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voorgaande tekstwijzigingen zijn in de kantlijn van elke pagina gemarkeerd met een blauwe streep.

Re-integratieregeling aanpassen?

De Werkwijzer is vooral bedoeld is voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV, maar ook werkgevers en ondernemingsraden kunnen het document ook gebruiken bij vaststellen en wijzigen van de regeling voor de re-integratie van zieke werknemers. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het wijzigen daarvan, en de Werkwijzer is een instrument om te beoordelen of de huidige of nieuwe regeling voldoet aan wat de wet vraagt. Het onjuist naleven van Poortwachter kan de werkgever op boetes van het UWV komen te staan, en ook voor werknemers moet duidelijk zijn hoe de verzuimbegeleiding en re-integratie wordt aangepakt en aan welke regels en afspraken ze moeten houden.
Er is een z.g. ‘Quick Startdocument’ beschikbaar waarin de werkgever wordt ondersteund met de stappen die voor de uitvoering van Poortwachter gezet moeten worden. Leg de huidige bedrijfsregeling naast de Quick Start en zoek naar overeenkomsten en verschillen. De verschillen vormen aanleiding om met de bestuurder te overleggen over het aanpassen van de verzuim- en re-integratieregeling in de onderneming.


  • Zelf de Werkwijzer Poortwachter van het UWV downloaden? Klik hier
  • Zelf het Quick Startdocument voor re-integratie downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de verzuim- en re-integratieregelingen? Stuur een e-mail