Enquête over de functie van ambtelijk secretaris

OR Ondersteuning, de organisatie voor bemiddeling voor ambtelijk secretarissen (AS) heeft onderzoek laten doen naar de functie van de AS. De functie ontwikkelt zich steeds meer van een administratieve taak naar coaching en beleidsmatig of adviserend niveau. Tegelijkertijd is er veel vraag naar ambtelijk secretarissen, maar het aanbod stagneert. Organisatieadviesbureau Eprom voerde onderzoek uit onder 425 respondenten.

Mannen en vrouwen verschillend beloont

Eén van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is het salarisverschil tussen mannen en vrouwen. 83 procent van de secretarissen is vrouw, maar zij verdienen 8 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Ook blijkt dat de hoogte van het salaris afhankelijk is van de sector waarin de ambtelijke ondersteuner aan het werk is: de financiële sector kent de hoogste salarissen en de zorg de laagste. De mediaan van de ambtelijk secretarissen in loondienst (bij 36 uur) is € 3450 per maand.

Waar blijven de jongeren?

Zo’n 53 procent van de deelnemers aan het onderzoek is tussen de 50 en 60 jaar. En 23 procent is zelfs 60 jaar en ouder. De ‘jongeren’ van 30 tot 50 jaar maken maar 5 procent van de ambtelijk secretarissen uit. Het is dus echt noodzakelijk dat er jongere medezeggenschapsprofessionals worden opgeleid, zodat de kwaliteit van de medezeggenschap gewaarborgd kan worden. Door de vergrijzing zal op termijn een grote groep secretarissen vertrekken waarvoor – zoals het nu lijkt – geen directe opvolging beschikbaar zal zijn.

Ruime ervaring en goed opgeleid

Meer dan de helft van de respondenten zit langer dan 10 jaar in het vak en is over het algemeen hoog opgeleid; 80% is hbo of wo geschoold. Maar voor wat een specifieke vakopleiding betreft heeft maar helft van de ambtelijk secretarissen een leergang gevolgd en de andere helft dus niet.

Inschaling als secretaresse of adviseur

Er is doorgevraagd naar de functie (en bijbehorende beloning) waarmee de ambtelijk secretaris meestal wordt vergeleken. Secretaresse en adviseur worden toch wel het meest genoemd. Duidelijk is wel dat organisaties de functie van ambtelijk secretaris op verschillende niveaus inschalen. Ze hebben doorgaans geen eigen plek in het functiehuis en dan speelt de onbekendheid rol en functie mogelijk ook een rol bij de inschaling.

Gemiddelde tijdsbesteding

De tijdsbesteding varieert van 4 tot 40 uur per week, met een gemiddelde van 20 uur. De top 5 van taken waaraan de ambtelijk secretaris zijn tijd besteed is bijna overal:

  1. Vergaderen
  2. Verslaglegging
  3. Organisatorisch / secretarieel (post, archief)
  4. Bewaken van afspraken en procedures
  5. Beleidsondersteunend (analyseren stukken, schrijven notities, adviezen en instemmingen).

Het vervolg

OR ondersteuning legt het onderzoek voor aan relevante partijen in de medezeggenschap die een bijdrage kunnen leveren aan de positionering van de ambtelijk secretaris en de medezeggenschap.  Er valt het nodige te verbeteren, zoals inschaling en een gelijke beloning tussen mannen en vrouwen voor het zelfde werk.


  • Zelf het rapport ‘Het grote AS onderzoek 2020’ downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de ambtelijke ondersteuning? Stuur een e-mail