Negen weken ouderschapsverlof doorbetaald vanaf augustus 2022

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om ouderschapsverlof gedeeltelijk door te betalen. Ingangsdatum: 2 augustus 2022. De kans dat ouders daar gebruik van gaan maken neemt ongetwijfeld toe.

Ouders kunnen in de eerste 8 levensjaren van het kind voor een periode van 26 weken gebruik maken van ouderschapsverlof. Dat is in principe onbetaald, tenzij daar in cao of arbeidsvoorwaarden van de onderneming andere afspraken zijn gemaakt. Omdat het verlof in de meeste gevallen door de werknemer moet worden betaald, wordt er maar beperkt gebruik van gemaakt. Een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe wetsvoorstel regelt de volgende veranderingen

  • Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals DGA’s (In Nederland is een directeur-grootaandeelhouder (DGA) iemand die werkt bij een BV of NV in een binnen de vennootschap relatief hoge bestuurlijke functie, en een groot deel van de aandelen bezit in het bedrijf) en huishoudelijke hulp);
  • De duur van de uitkering voor ouderschapsverlof bedraagt negen weken;
  • De uitkering is alleen beschikbaar als het in het eerste jaar na geboorte wordt opgenomen.
  • Als er sprake is van adoptie is de uitkering voor ouderschapsverlof alleen beschikbaar in het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie;
  • Het resterende 17 weken ouderschapsverlof kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar is en blijft onbetaald.

Mogelijk nog verhoging van de vergoeding

Het betalingsniveau is nu nog vastgesteld op 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximum dagloon (het maximumdagloon bedraagt in 2021: € 223,40). Voor niet-verzekerde werknemers bedraagt de uitkeringshoogte 50% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur, gebaseerd op de arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst die bij de aanvraag dient te worden meegestuurd. Het idee is om dit betalingsniveau met de ingangsdatum van de wet te verhogen van 50% van het dagloon/maximum dagloon tot 70% van het dagloon/maximum dagloon. Het nieuwe kabinet moet daar een beslissing over nemen.

Van volledig doorbetaald ouderschapsverlof van negen weken is dus geen sprake; de doorbetaling zal waarschijnlijk niet meer dan 70 procent van het dagloon zijn. In het huidige voorstel staat dat percentage op 50.


  • Zelf het ‘Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof’ en de toelichting daarop downloaden? Klik hier