Wie betaald de niet-gewerkte uren door corona?

Als door de overheidsmaatregelen het bedrijf wordt stilgelegd, dan zit het personeel noodgedwongen werkloos thuis. Sommige werkgevers willen vervolgens het personeel verplichten om de niet gewerkte uren in te halen. Maar… kan dat wel?

Plussen, maar vooral veel minnen

In veel ondernemingen is een plus- en min-urenregeling van kracht. Op die manier kan een werknemer zijn teveel of te weinig gewerkte uren bijhouden, zodat – gemiddeld genomen – de uren worden gewerkt die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. In dat overzicht zal een werknemer al gauw 40 tot 100 uur in de min staan als gevolg van dagen/weken noodgedwongen thuis zitten.

NOW-subsidie

Werkgevers hebben NOW-subsidie kunnen aanvragen om de loondoorbetaling van 80 procent van de loonsom te compenseren. Als werkgevers nu vervolgens het personeel opdragen om te weinig gewerkte uren zonder loondoorbetaling in te halen én NOW-subsidie is verkregen, dan wordt er dubbelop geïncasseerd door de werkgever.
Zo wil winkelketen Wibra dat het personeel de uren gaat inhalen deze zomer. Vakbond FNV wil dat proberen te voorkomen door naar de rechter te stappen als de werkgever zijn plan doorzet. De vakbond eist dat de werkgever de uren die al via de NOW-regeling gecompenseerd zijn, kwijtscheldt. Daarnaast moeten er goede afspraken komen over de resterende niet-gewerkte uren en problemen zoals een te lage personeelsbezetting.
De werkgever heeft een andere visie en vindt dat de cao netjes wordt nageleefd. De werkgever heeft nog geen dagvaarding ontvangen.

Ondernemersrisico

In een andere zaak heeft de kantonrechter – onder andere – uitspraak gedaan over het inhalen van niet-gewerkte uren als gevolg van coronamaatregelen.
Dat de werkgever genoodzaakt was in verband met de coronapandemie haar werkwijze aan te passen, waardoor haar werknemers verhinderd werden hun volledige arbeid te verrichten, is een omstandigheid die ligt in de risicosfeer van de werkgever. En het zou zo maar kunnen dat de FNV met succes een beroep kan doen op de kantonrechter om de plannen van werkgever Wibra aanzienlijk te laten aanpassen.

OR in actie

Als het inhalen van de uren door de werkgever wordt opgelegd, dan kan dat alleen als de ondernemingsraad daarmee instemt. Het voorstel van de werkgever moet dan wel afwijken van hetgeen al eerder op het gebied van de plus- en min-uren is afgesproken, of als het inhalen van de uren al inhoudelijk in de cao geregeld is.
Het spanningsveld zit natuurlijk is de uren waarvoor de werkgever al via de NOW is gecompenseerd en die óók door het personeel ingehaald moeten worden. De werkgever zal ook moeten aantonen dat er financiële noodzaak bestaat om een besluit te nemen over het inhalen van de uren. Uitgangspunt voor de OR kan zijn dat het niet kunnen werken voor rekening van de werkgever komt (zie uitspraak kantonrechter), en dat het niet is toegestaan om werknemers uren te laten inhalen of vakantiedagen in te houden.


  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter over het ondernemersrisico lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een arbeidstijdenregeling? Stuur een e-mail