OR: pak je rol bij de energietransitie

Niet alleen grote organisaties als Shell moeten versneld in actie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat geldt feitelijk voor elke organisatie en de ondernemingsraad kan daar een grote rol bij spelen.

De energietransitie heeft als doel de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019 te realiseren. De SER heeft in een handreiking voor de ondernemingsraad toelichting gegeven op de rol van de OR bij het behalen van deze doelen.

Handreiking SER

De handreiking wil ondernemingsraden stimuleren om hun rol bij die transitie te pakken. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft daar ruimschoots de mogelijkheden voor. Zo heeft elke OR de wettelijke taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 24, 4e lid) en daarmee kan de OR de energietransitie op de overlegagenda zetten. Ook bij het doen van belangrijke investeringen kan de raad in zijn advies aangeven wat er nodig is om de energietransitie tot een succes te maken. Dergelijke investeringen hebben gevolgen voor de organisatie van het werk en het productieproces, het gebouw, het wagenpark, voor de werknemers en voor de arbeidsomstandigheden. Allemaal zaken waar de ondernemingsraad bij betrokken is of hoort te zijn.

Artikel 24-overleg

De overlegvergadering over de algemene gang van zaken is een prima plek om de energietransitie aan te kaarten bij de bestuurder. Hij geeft immers zijn vooruitblik op het komende half jaar en wat hij in die periode aan voorgenomen besluiten zal nemen. De OR kan in dat overleg afspraken maken met de bestuurder dat hij in zijn besluiten rekening moet houden met de energietransitie. Dat bij dat overleg en delegatie van RvC of RvT aanwezig is, dat is mooi meegenomen. Die zijn er getuige van dat het de OR menens is in het voortvarend aanpakken van de energietransitie door de onderneming.

Energietransitieparagraaf

Een mooie afspraak tussen OR en bestuurder valt te maken over de inhoud van adviesaanvragen in instemmingsverzoeken. De aanvragen en verzoeken moeten een energietransitieparagraaf bevatten waarin wordt toegelicht in hoeverre het voorgenomen besluit bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. Op die manier ontstaat er vanzelf blijvende aandacht voor.

Initiatief

Ook het initiatiefrecht (artikel 23 van de WOR) geeft de OR mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen om de transitie te bevorderen. Afwachten tot de bestuurder zover is, dat is niet nodig. Dus: kom in actie, zeker als de energietransitie, o.a. door de corona-perikelen, op de achtergrond is geraakt in de onderneming.


  • Zelf de handreiking downloaden? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de energietransitie? Stuur een mail