De achterban raadplegen bij opgelegde geheimhouding

Een ondernemingsraad heeft van de bestuurder geheimhouding opgelegd gekregen bij de adviesaanvraag over een grote wijziging in de organisatie. Nu wil de OR toch een aantal mensen raadplegen over belangrijke kwesties uit het plan; kan dat?
Advocaat Dennis Schwarz en opleider/adviseur Ger Janssen geven antwoord.

Ja, in tegenstelling tot wat velen denken zijn er een aantal mogelijkheden.

  1. Afbakenen. Als vertegenwoordigend orgaan is er veel voor te zeggen om de informatie onder geheimhouding beperkt te houden. Gebruik art. 20 van de WOR om direct af bakenen wat onder de geheimhouding valt, hoe lang en vooral ten opzichte van wie. En wie dus niet.
  2. Bij artikel 20 lid 4 is er de mogelijkheid dat de bestuurder vooraf akkoord gaat met het raadplegen van derden, indien deze een verklaring tot geheimhouding tekenen. Weigert de bestuurder dit dan kan op basis van lid 7 bij de kantonrechter gepleit worden om de opgelegde geheimhouding ongedaan te maken. Dit kan ook via een kort geding
  3. Op grond van art. 16 kan de OR externe, maar ook interne deskundigen horen. Onder geheimhouding. Het begrip interne deskundige is niet strak afgebakend, dus ook een ervaringsdeskundige kan hier onder vallen. Toestemming van de bestuurder is niet nodig. Een mededeling voorafgaand volstaat.
  4. De ondernemingsraad kan ook op basis van art. 15 een tijdelijke voorbereidingscommissie in stellen, alleen voor dit onderwerp. Lijkt veel werk, maar er bestaan kant en klare teksten voor instellingsbesluiten en meestal wil de bestuurder ook niet vertragen. De OR stelt zelf de commissie samen en kan in vertrouwen met hen overleggen.
  5. Ook de OR zelf kan geheimhouding opleggen. Intern, naar commissieleden, naar interne deskundigen en derden. Is uit oogpunt van zorgvuldigheid te overwegen. Er zijn bestuurders die in dit soort situaties het gedrag van OR leden onder een vergrootglas leggen. En dan kun je in ieder geval aantonen dat je zorgvuldig bent geweest.

Het begint bij het afbakenen wat wel en niet onder geheimhouding valt. Als vertegenwoordigend orgaan heeft een ondernemingsraad in de regel baat bij openheid en transparantie. Terwijl een bestuurder soms wat al te gemakkelijk ‘alles’ maar onder geheimhouding laat vallen.