Van-werk-naar-werk via ‘De Vakbeweging’

Het zal je maar gebeuren! Voor het eerst (dreigend) werkloos door de coronacrisis en hoe kom je dan van werk-naar-werk? De vakbonden FNV en CNV bieden begeleiding van ‘De Vakbeweging’, een initiatief om werknemers te helpen om nieuw werk te vinden. Het betekent een extra mogelijkheid om personele gevolgen op te vangen. Daar kan de ondernemingsraad in zijn advies over het verminderen van de arbeidsplaatsen rekening mee houden.

De begeleiding van ‘De Vakbeweging’ bestaat uit een regionale aanpak met 35 mobiliteitsteams. De teams bieden diensten als loopbaanadvies, (om)scholing of schuldhulpverlening. Momenteel starten deze teams op, maar het is al mogelijk om een loopbaantraject te starten via ‘De Vakbeweging’. Door de corornamaatregelen vindt de begeleiding voorlopig online plaats.

Het opvangen van de personele gevolgen

Gebruikelijk gaat er in een adviesprocedure veel aandacht van de ondernemingsraad uit naar de maatregelen die getroffen worden op de personele gevolgen van het voorgenomen besluit op te vangen. Als voldoende de noodzaak om in te krimpen is aangetoond, komt het vervolgens neer op het waarborgen dat de betrokken medewerkers van werk-naar-werk worden geholpen. Het initiatief van de bonden is één van de manieren om dat te bevorderen. Andere maatregelen als dienstverlening door een outplacementbureau, om- en bijscholing om in een andere bedrijfstak aan het werk te komen vallen daar ook onder. De OR kan in een sociaal plan afspreken dat medewerkers tijd krijgen om gebruik te maken van ‘De Vakbeweging’. En als de bonden het sociaal plan afspreken kan ook in dat plan ruimte worden gemaakt voor het initiatief van de bonden.


  • Meer weten over ‘De Vakbeweging’? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het sociaal beleid in de organisatie? Stuur een mail