Thuis werken we harder dan op kantoor

Werknemers zijn thuis productiever dan op kantoor. Onderzoek onder 40.000 kantoorwerkers laat zien dat een goede werk-privébalans en de tevredenheid over thuiswerken een aanwijsbare positieve invloed te hebben op de productiviteit van thuiswerkers. Wat kan de OR met deze inzichten?

Gedurende negen weken zijn voor het onderzoek ‘We Werken Thuis’ 40.000 thuiswerkers ondervraagd naar hun ervaringen met het thuiswerken. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Center for People and Buildings (CfPB), Aestate/Ontrafelexperts, TU Delft en TU Eindhoven.

Productiviteit wordt sterk bepaald door individuele situatie

Het onderzoek kwamen een aantal opvallende relaties naar voren. Zo hangt de productiviteit nauw samen met de individuele situatie, het werkproces en de thuiswerksituatie. De ervaren productiviteit van thuiswerkers hangt samen met de werk-privé balans, maar ook met de mate waarin we in staat zijn tot zelfmotivatie en het enthousiasme over het werk. Daarnaast spelen de eigen gezondheidssituatie en de betrokkenheid tussen collega’s spelen een rol.

Een ruime voldoende voor eigen productiviteit

Een meerderheid van de thuiswerkers (55%) geeft aan thuis productiever te zijn dan op kantoor. Gemiddeld beoordelen thuiswerkers de eigen productiviteit met een 7,7. In de pré-coronaperiode werd die productiviteit met een 6,7 beoordeeld.

Vooral de mogelijkheid om te kunnen concentreren zorgt voor een hogere productiviteit. In maar liefst 70 procent van de gevallen werd dat als belangrijkste reden aangegeven. Een derde van de deelnemers vindt dat het gezamenlijke werk onder het thuiswerken te lijden heeft.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic.

Bewaken van werk-privébalans onontbeerlijk voor thuiswerken

Het bewaken van de werk-privébalans bij medewerkers en het enthousiasmeren van medewerkers zijn essentiële succesfactoren. 70 procent vindt dat er een goede balans is tussen werk en privé. Dat betekent dat 30 procent dat nog niet op orde heeft. Werkgevers zouden aan die groep medewerkers gericht aandacht moeten besteden.

Ook na corona blijven we thuiswerken

Maar liefst 82 procent van de ondervraagden wil na de pandemie vaker thuis werken. 16 uur wordt het vaakst genoemd (meer dan 20%), gevolgd door 24 uur (circa 17%) en vervolgens 8 en 20 uur (circa 10%).
Dat thuiswerken vraagt om een passende thuiswerkregeling die dat mogelijk maakt. Naast de aandacht voor de arbeidsomstandigheden moeten ook zaken als reiskosten woon/werkverkeer en de vergoeding voor de verbruikskosten als energie, koffie, apparatuur e.d. geregeld zijn. Vooral op dat gebied kan de OR een belangrijke rol vervullen door invloed op de af te spreken regeling te hebben.

Kom maar naar kantoor

Een werkgever is – na de pandemie – niet verplicht om werknemers thuis te laten werken. ‘Kom maar naar kantoor, want daar zijn alle arbovoorzieningen op orde’ is dan een genoemd argument. Met andere woorden: de werkgever is niet van plan te betalen voor het op orde hebben of brengen van de arbeidsomstandigheden thuis. Maar bij wet is de werkgever daar óók verantwoordelijk voor. Sommige werkgever eisen van hun personeel een z.g. arboverklaring waarin de medewerker verklaard dat zijn arbeidsomstandigheden thuis aan de wettelijke voorwaarden voldoet en de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het voldoen aan deze voorwaarden en de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Zo’n verklaring is in strijd met de wet, want de werkgever is en blijft verantwoordelijk, ook al heeft de medewerker zo’n verklaring getekend. Het zijn dan dezelfde werkgevers die naast zo’n bonafide arboverklaring óók de reiskostenvergoeding voor een thuiswerkdag inhouden en niet bereid zijn om een thuiswerkvergoeding te betalen. En als een werknemer moppert dat hij opdraait voor de lasten, dan zegt de werkgever ‘kom maar naar kantoor, want daar is alles op orde’.

De ondernemingsraad kan met het onderzoek in de hand aantonen dat het thuiswerken productiever is dan het werken op kantoor en dat de werkgever er onverstandig aandoet om het thuiswerken door zijn beleid te ontmoedigen.


  • Meer lezen over het onderzoek? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een thuiswerkregeling? Stuur een e-mail