OR-privacyboekje voor bescherming privacy op de werkvloer

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de regelingen die de persoonsgegevens van medewerkers moeten beschermen. Ook de systemen die gebruikt kunnen worden om aanwezigheid, prestaties of gedrag kunnen volgen vallen onder het instemmingsrecht van de OR. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft speciaal voor de OR een OR-privacyboekje geschreven.

Meer technische mogelijkheden om personeel te volgen

De privacy van werknemers staan door het toenemen van de technische mogelijkheden onder druk. Op tal van manieren kunnen werkgevers de gedragingen van personeel volgen. Denk aan GPS-systemen in bedrijfsauto’s, smartphones en -horloges met GPS, cameratoezicht, aanwezigheidsregistratiesystemen, maar ook software om toetsaanslagen en muisbewegingen te monitoren, zodat de werkgever weet hoe en wanneer de werknemer thuis aan het werk is.

Persoonsgegevens registreren

De HR-afdeling registreert de persoonsgegevens van werknemers, maar houdt ook verzuim, beoordelingen en de verslagen van de functioneringsgesprekken bij. Ook dat is aan privacyregels gebonden.

Instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmingsrecht bij instellen, wijzigen of intrekken van regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt (artikel 27, 1e lid, onderdeel k) en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen (artikel 27, 1e lid, onderdeel l). Een goede voorbereiding op een instemmingsverzoek door de OR is van groot belang, omdat het instemmen met een onjuiste regeling grote gevolgen kan hebben voor de collega’s in de onderneming. Het privacyboekje kan de raad helpen goed voorbereid te zijn.

Inhoud OR-privacyboekje

De handreiking gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Hoe bepaalt de OR of het instemmingsrecht van toepassing is? Wat zijn persoonsgegevens bijvoorbeeld precies? En wanneer is er sprake van een verwerking?
  • Wat zijn de belangrijkste privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? En welke vragen kunt u als OR stellen om te checken of de plannen van de werkgever wel AVG-proof zijn?
  • Welke checks kan de OR gebruiken als de werkgever van plan is een personeelsvolgsysteem te gaan gebruiken?

  • Zelf het OR-privacy-boekje downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de privacy van werknemers? Stuur een mail