Ezelsbruggetjes

Wie heeft ze niet gebruikt? Of gebruikt ze nog steeds? Ezelsbruggetjes zijn prachtige hulpmiddelen om complexe zaken te onthouden en toe te passen. Ook voor de ondernemingsraad zijn er van die bruggetjes.

De drie B’s

Managers bezoeken vaak dezelfde symposia en lezen dezelfde tijdschriften en boeken. Dat leidt ertoe dat ze dezelfde taal gaan gebruiken. En… niet altijd in hun voordeel. Zo circuleert het lelijke woord  ‘purpose’, dat gebruikt wordt om de bedoeling van de organisatie te omschrijven. ‘Wat is onze purpose?’ zo vraagt de manager zich af. Dat kunnen wij ook! Alleen vervangen we ‘purpose’ natuurlijk door het oerhollandse ‘bedoeling’, dat is heldere taal. Zo is het de bedoeling van elk OR-advies dat het bijdraagt aan een Beter Besluit van de Bestuurder. Met andere woorden: helpt het OR-advies de bestuurder om een beter besluit te kunnen nemen dan hij oorspronkelijk van plan was? Stel uzelf regelmatig deze centrale vraag.

De drie T’s

Dit ezelbruggetje helpt de ondernemingsraad om kritisch naar de eigen informatievoorziening te kijken. De wet stelt een aantal eisen aan die informatie. Zo moet die informatie de OR tijdig bereiken, zodat de raad dit kan gebruiken bij het opstellen van het OR-advies of het al dan niet instemmen. De informatie moet er nog toe doen. Daarnaast moet die informatie toegankelijk zijn. Dat wil zeggen begrijpelijk. Niet in het Engels of in vakjargon, maar in heldere taal. Als u om tekst en uitleg moet vragen deugt die informatie eigenlijk niet. En een meerjarenplan van het Chinese moederbedrijf in het Chinees zal toch echt vertaald moeten worden.
Tot slot zal de informatie ook toereikend/terzake moeten zijn. Met de geleverde informatie moet de OR in staat zijn om zich een volledig beeld te kunnen vormen van wat er speelt en wat er vervolgens aan besluit wordt voorgenomen.

De drie E’s

Probeer een presentatie voor de achterban zodanig voor te bereiden dat de drie E’s erin terug te vinden zijn[1]. Zo is een presentatie de moeite waard als er wat nieuws te leren valt, dus Educatief. Een OR die zijn enquêteresultaten bekend maakt, heeft deze eerste ‘E’ al snel te pakken. Daarnaast moet er ook wat te lachen en te genieten zijn, zorg dus ook voor wat Entertainment. Een sappige anekdote doet wonderen voor deze ‘E’. Stop ook wat Empowerment in uw presentatie, zodat uw achterban zich geprikkeld en gestimuleerd weet om zich bijvoorbeeld kandidaat te stellen voor de raad of om te gaan stemmen.
Het is vooral de combinatie van deze drie ‘E’s’ die uw presentatie de moeite waard maken, dus stop ze er alle drie in.

Radboud Hafkenscheid – Geuzenbrief MZLeeuw

________________________________________ [1] Met dank aan Remco Claassen