Handboek voor de driehoek bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad

In februari is de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ verschenen. Het boek is op papier, maar ook online te lezen. De Alliantie Medezeggenschap en Governance wil met deze publicatie de samenwerking tussen ondernemingsraden, toezichthouders en bestuurders bevorderen.

In de Alliantie werken de SER, het Nationaal Register, advocatenkantoor de Voort en adviesbureau WissemaGroup samen. Het Nationaal Register is in 2002 door CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW opgericht en richt zich op de verbetering van het commissariaat met als uitgangspunt het Rijnlandse model waarin de belangen van alle belanghebbenden in de samenleving en organisaties serieus worden genomen. Het eerste exemplaar is door de voorzitter van het Nationaal Register Winnie Sorgdrager aan voorzitter Marriëtte Hamer van de SER overhandigd. Mariëtte Hamer noemt de nieuwe uitgave een waardevol naslagwerk waarin (voordrachts)commissarissen, bestuurders en ondernemingsraadsleden kunnen vinden wat er nodig is om hun werk goed te doen.