OR verliest bij de Ondernemingskamer

Het is niet mogelijk om aan te tonen of de ondernemer al van plan was om eenmalig geen salarisverhoging toe te kennen. De OR verliest zijn procedure bij de Ondernemingskamer (OK) omdat niet aangetoond kan worden dat de ondernemer dat al van plan was toen aan de raad om advies gevraagd werd bij het schrappen van 78 arbeidsplaatsen.

Als de ondernemingsraad wordt geconfronteerd met een voornemen van de bestuurder om geen salarisverhoging toe te kennen, stapt de OR naar de OK. De raad was eerder om advies gevraagd t.a.v. een voorgenomen besluit waarbij 78 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De OR heeft een ‘positief mits’-advies gegeven, waarbij bijna aan alle 23 mitsen wordt voldaan. Een week na het OR-advies maakt de ondernemer bekend dit jaar – eenmalig – geen salarisverhoging toe te kennen door de nullijn te hanteren. De ondernemingsraad voelt zich gemanipuleerd, want het OR-advies zou anders zijn geweest als de OR op de hoogte zou zijn geweest van het voornemen om de salarissen niet te laten stijgen.

Oordeel OK

Bij de OK verklaart het management dat een paar dagen ná het OR-advies het voornemen tot de nullijn voor de salarissen is ontstaan. Er is op enig moment geopperd dat het wel een vreemde zaak zou zijn als het personeel in salaris zou stijgen, terwijl andere collega’s hun baan verliezen. Het management had zich dat – door de focus op te nemen coronamaatregelen – niet gerealiseerd. In overleg met de Japanse eigenaar is vervolgens besloten om geen salarisverhoging toe te kennen.

De OK acht deze volgorde der ontwikkelingen wel aannemelijk. Daarmee wordt geconcludeerd dat de nieuwe feiten en omstandigheden zich ná het adviestraject hebben voorgedaan en daardoor met het reorganisatiebesluit niets mis is gegaan. De ondernemingsraad wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Commentaar

Het is bijna onmogelijk om aan te tonen dat het management wél al van plan was om te korten op de salarissen toen het reorganisatiebesluit genomen werd. Als daar niets over op papier te vinden is, dan wordt dan is dat nagenoeg onmogelijk.

Als het de OR gelukt was om dat aan te tonen, dan had w.s. de adviesprocedure in zijn geheel overgedaan moeten worden, want dan hadden zich inderdaad omstandigheden en feiten voorgedaan die voor de OR tot vast nog een paar extra mitsen in het OR-advies hadden geleid.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een ingrijpende adviesaanvraag? Stuur een mail