Foto’s van medewerkers op de website. Mag dat?

Uit oogpunt van klantvriendelijkheid wil de werkgever foto’s van het personeel – met naam – op de website zetten, zodat bezoekers weten met wie ze te maken krijgen. Maar kan dat zomaar?

Privacywetgeving van toepassing

Op het plaatsen van foto’s van werknemers is de privacywetgeving van toepassing. Het plaatsen van hun foto’s valt onder het verwerken van persoonsgegevens en dat mag alleen als de werkgever daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. In dit geval is dat gerechtvaardigde belang er niet.

Toch is het mogelijk die foto’s te plaatsen, maar alleen als de medewerker daar expliciete toestemming voor gegeven heeft. Over deze toestemming hebben rechters al uitgemaakt dat die toestemming minder zwaar telt vanwege de afhankelijkheidsrelatie die de werknemer ten opzichte van de werkgever heeft. Maar plaatsing van foto’s is alleen mogelijk als die toestemming schriftelijk, ondubbelzinnig, specifiek, goed geïnformeerd en zonder enige dwang wordt gegeven door de werknemer. Daarnaast moet de mogelijkheid geboden worden om te allen tijde die toestemming weer in te trekken.

Omdraaien

De werkgever kan aan de werknemers vragen wie er met naam en foto op de website wil. Vervolgens kan hij met de vrijwilligers de toestemming regelen. Op deze manier is er meer garantie dat een medewerker daadwerkelijk geen bezwaar heeft tegen plaatsing van zijn foto en naam. Ook hier kan de gegeven toestemming weer door de werknemer worden ingetrokken.


Als OR aan de slag met de privacy van werknemers? Stuur een mail