Coronamaatregelen op de werkvloer blijven van kracht

Ook al wordt er gevaccineerd, het blijft noodzakelijk om op de werkvloer de coronaregels na te blijven leven. Dat is lastig en vervelend, maar onvermijdelijk om werknemers en bezoekers gezond te houden.

Zo hier en daar worden al mensen die jonger dan 65 jaar zijn gevaccineerd. Dat zullen vaak mensen zijn die een baan hebben en naar het werk gaan omdat hun werkzaamheden dat nodig maakt. Handgel, mondkapjes, plexiglas schermen; het blijft behelpen op de werkvloer.

Omdat nog lang niet iedereen is gevaccineerd blijven deze maatregelen noodzakelijk. Na vaccineren duurt het een paar weken voordat het vaccin optimaal beschermd. Bij elk vaccin is er een kans dat er toch een coronabesmetting van de gevaccineerde kan optreden of dat een gevaccineerde het virus toch nog kan overdragen.

De grondwet

Artikel 11 van de grondwet luidt: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.’. Het artikel zorgt ervoor dat er geen sprake kan zijn van een door de werkgever (of overheid) verplichte vaccinatie. Iedereen heeft het recht om zich niet te laten vaccineren, ook al zou dat voor het werk gewenst zijn.

VWS neemt het besluit tot versoepelen maatregelen

Uiteindelijk zal de vaccinatiegraad bepalen of de coronamaatregelen nog noodzakelijk zijn en de pre-coronasituatie weer ingevoerd kan worden.

De besluiten daarvoor komen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die daarover na advies van het OMT – een besluit zal nemen. Elke werkgever of werknemer kan dus niet zelf beslissen over het stoppen met de mondkapjes, looproutes, tijdsloten, handgel e.d.


  • Als OR aan de slag met de coronamaatregelen in de organisatie? Stuur een mail