Minder fusiemeldingen in 2020

In 2020 is een daling van 10 procent te zien geweest in het aantal fusiemeldingen dat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) is gedaan. Het is de eerste keer sinds 2013 dat het aantal meldingen daalt. Mogelijk speelt de pandemie daar een rol in. In 2020 zijn er 633 fusies en overnames bij de (SER) gemeld, in 2019 waren er 701 meldingen. De meeste meldingen kwamen uit de dienstensector (275), handel (114) en de not for profit sector (112).

De 633 fusies zijn procentueel als volgt verdeeld:

  • Industrie en bouw: 15%
  • Handel:18%
  • Dienstverlening: 43%
  • Transport en opslag: 3%
  • Energie en water: 2%
  • Non-profit: 18%
  • Diversen:1%

Fusiegedragsregels

De SER heeft Fusiegedragsregels opgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat overnames en fusies zodanig verlopen dat vakbonden in overleg kunnen hebben met de fusie/overname-partijen en nog wezenlijke invloed kunnen hebben op het besluit om te gaan fuseren of een onderneming over te nemen. De ondernemingsraad zal te allen tijd een adviesaanvraag moeten ontvangen over een overname of fusie. De OR heeft – op grond van de Fusiegedragsregels (artikel 4, 7e lid) het recht om het oordeel van de bonden te weten voordat het zijn advies uitbrengt. De OR kan in dat advies rekening houden met wat de bonden ervan vinden.
Bij geschillen over het naleven van de Fusiegedragsregels kan bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER een klacht worden ingediend. In 2020 heeft deze Geschillencommissie vier klachten behandeld, waarvan één een bemiddeling betrof, twee tijdens de behandeling zijn ingetrokken en in één uitspraak is gedaan. De Geschillencommissie oordeelde daarin dat de Fusiegedragsregels niet correct zijn nageleefd. De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven en – voor zover de organisatie op de markt opereert én bedrijfsmatig is georganiseerd – ook voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.


  • Zelf de Fusiegedragsregels 2015 lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een fusie of overname? Stuur een mail