Medezeggenschap vaak buitenspel door buitenlands hoofdkantoor

Volgens een vakbondsbestuurder worden Nederlandse ondernemingsraden relatief vaak buitenspel gezet door de besluiten die door een buitenlands hoofdkantoor worden genomen. Dat heeft als gevolg dat directies vervolgens de OR onder druk zetten om met de besluiten in te stemmen en worden de raad beperkt in de communicatie met de achterban en het contact met de bonden.

De vakbondsbestuurder bespreekt een situatie bij een chipfabrikant waar de ondernemingsraad steeds door opgelegde geheimhouding wordt beperkt in de contacten met de bonden en met hun achterban. De ondernemingsraad voelt zich door de directie onder druk gezet om akkoord te gaan met de plannen van de buitenlandse aandeelhouders. Van feitelijke invloed op de te nemen besluiten is nauwelijks sprake. Voor zowel bestuurder als OR voelen die besluiten feitelijk al als genomen.

Wat zegt de wet?

De besluiten die door een buitenlandse eigenaar worden genomen worden de Nederlandse bestuurder als zijn eigen besluiten aangerekend. De bestuurder moet dan ook een adviesaanvraag of instemmingsverzoek indienen en… het advies of de instemming van de ondernemingsraad moet er nog toe doen. Er moet dus nog sprake zijn van een voorgenomen besluit. De bestuurder komt vaak in een lastig parket, enerzijds door de dwingende opdrachten vanuit het hoofdkantoor, anderzijds door de ondernemingsraad die nog invloed wil op het te nemen besluit. Jurisprudentie toont aan dat in het buitenland genomen advies- en instemmingsplichtige besluiten niet zonder advies of instemming van de ondernemingsraad genomen kunnen worden. Lees een eerder artikel hierover.


  • Zelf de uitzending van BNR beluisteren? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de medezeggenschap in een multinational? Stuur een mail