Inspectie SZW rapporteert over werk in coronatijd

Hoe gaan geïnspecteerde bedrijven om met de coronamaatregelen? Dat is te lezen in het rapport dat door Inspectie SZW is opgesteld. Vragen als ‘worden de maatregelen voldoende opgevolgd’ en ‘is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of plan van aanpak aangepast aan de nieuwe omstandigheden?’

6000 meldingen

De Inspectie SZW ontving tot half november 2020 ongeveer 6000 meldingen van werkenden over problemen rondom corona op het werk. Naar aanleiding van de meldingen heeft 90 tot 95 procent van de werkgevers waarover deze meldingen binnenkwamen, heeft maatregelen getroffen om blootstelling aan coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen.

Het ging voor fout door:

  • Onvoldoende voorlichting en instructie;
  • Onvoldoende afstand houden;
  • Onvoldoende beschermingsmiddelen;
  • Het ontbreken van de risicobeschrijving coronavirus in de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

Handreiking COVID-19

Inspecteurs zien dat werkgevers eerst vooral praktische maatregelen nemen. Ze passen de instructies op basis van de RIVM-richtlijn toe en denken er niet direct aan deze te verwerken in hun RI&E en plan van aanpak (PvA). De Arbowet en Arbobesluit bepalen dat de ondernemer te allen tijd over een actuele RI&E moet beschikken. Tijdelijke of definitieve coronamaatregelen moet dus óók in de RI&E en PvA worden verwerkt
De SER heeft de Algemene Handreiking COVID-19 opgesteld. Die kan van pas komen bij het aanpassen van de RI&E.
Deze handreiking is gezamenlijk door werkgevers- en werknemersorganisaties samen opgesteld met daarin praktische maatregelen om gezond en veilig werken tijdens de coronacrisis mogelijk te maken. De handreiking COVID-19 is gericht op alle bedrijven en geeft praktische informatie en advies over arbeidsomstandigheden om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken.


  • Zelf het rapport ‘Werk in Coronatijd’ lezen? Klik hier
  • Zelf de Handreiking Covid-19 downloaden? Klik hier