Handreiking voor vervroegd uittredenregeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Stichting van de Arbeid maakten een handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden (RVU). De handreiking biedt hulp bij de tijdelijke mogelijkheid om regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) af te spreken zonder RVU-heffing. De RVU-drempelvrijstelling kan worden toegepast vanaf het moment dat de werknemer niet meer dan 36 maanden verwijderd is van de voor hem of haar geldende AOW-leeftijd.

Vijf jaar lang RVU zonder eindheffing van 52% 

Werkgevers en oudere werknemers kunnen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 onder voorwaarden een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) afspreken. De werkgever hoeft in dat geval de pseudo-eindheffing van 52% niet te betalen. Deze afspraak is ingevoerd vanwege de wens van het kabinet en sociale partners om het voor mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, mogelijk te maken om toch eerder met pensioen te gaan. Het is voor het eerst sinds de invoering van de RVU-heffing – ruim 15 jaar geleden – dat werkgevers weer RVU’s kunnen aanbieden zonder dat die worden belast met 52% RVU-heffing.

Praktische handreikingen

De handreiking is vooral gericht op de werkgever die met zijn werknemers gebruik willen maken van de RVU-regeling zonder eindheffing. De handreiking heeft de volgende inhoud: de achtergrond en voorwaarden van de RVU-drempelvrijstelling, de vormgeving van een RVU-ontslag. Ook wordt ingegaan op de wenselijkheid van maandelijkse uitbetaling en de manieren waarop de werkgever dit kan vormgeven. Ook komt de uitvoering van een RVU door een sociaal fonds aan de orde en de subsidie voor RVU’s via de subsidieregeling MDIEU.
Ook het CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen) heeft onlangs hun handreiking over de regeling vervroegd uittreden (RVU) geactualiseerd.

Op twee manieren RVU uitkeren

Het betalen van de RVU-uitkering kan op twee manieren:

  • Door het inschakelen van een derde partij. Daarbij kan hij in één keer het bedrag voor de hele periode storten bij de derde partij, die het op zijn beurt maandelijks uitbetaalt aan de ex-werknemer. Of de werkgever betaalt periodiek aan de derde partij die het op zijn beurt weer maandelijks uitbetaalt.
  • De tweede mogelijkheid is dat de werkgever zelf maandelijks de RVU-uitkeringen direct betaalt aan zijn ex-werknemer. Het is dan belangrijk dat de werkgever de financiering hiervan zeker stelt, want degene die een RVU-uitkering betaalt, wordt inhoudingsplichtig voor de loonheffingen.

In 2021 komt dit neer op een RVU-drempelvrijstelling van € 1.847 bruto per maand (€ 22.164 bruto per jaar) voor maximaal 36 maanden.

De proactieve ondernemingsraad

Een ondernemingsraad die de duurzame inzetbaarheid van personeel als belangrijk thema ziet doet er goed aan de RVU-mogelijkheden op de overlegagenda te zetten. Vraag eens een overzicht op van het aantal personeelsleden dat tot 31-12-2025 gebruik zou kunnen maken van de RVU-regeling. Overleg met de werkgever of hij zich wil inzetten voor het uitvoeren van een RVU-regeling voor het personeel en daar actief zijn personeel daarover wil informeren.


  • Zelf de Handreiking uitvoering RVU downloaden? Klik hier
  • Meer informatie over de MDIEU? Klik hier
  • Zelf de Handreiking van het CAP downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een RVU-regeling? Stuur een mail