Eigen coronateststraat voor de onderneming

Zo’n 40 procent van alle werknemers kunnen niet thuis werken. Deze werknemers lopen op het werk risico om met het coronavirus in aanraking te komen of juist collega’s te besmetten. Organisaties kunnen nu een eigen teststraat instellen en kunnen daarbij geholpen worden. Het werk staat in de top 3 van besmettingsplekken.

Testen voor medewerkers met symptomen

MKB-Nederland, VNO-NCW en het Ministerie van VWS hebben website ontwikkeld waarmee een eigen teststraat georganiseerd kan worden. Daarnaast is er ook wat financiële ondersteuning mogelijk.

In de teststraat wordt met behulp van een sneltest – afgenomen door bedrijfsarts of arbodienst – getest op het coronavirus. De medewerker (niet de werkgever) krijgt daar – na een half uur – de uitslag van. De testen worden uitgevoerd bij mensen met symptomen die passen bij het coronavirus en bij mensen die mogelijk besmet zijn, omdat ze in  contact geweest zijn met positief geteste personen. Vooral zorginstellingen hebben een teststraat ingesteld of willen dat gaan doen.

Test kan niet worden afgedwongen

Elke werknemer heeft vanuit de Grondwet het recht op persoonlijke integriteit, dus verplicht testen door de werkgever is niet mogelijk. Óók niet als de medewerker daar toestemming voor heeft gegeven. De afhankelijkheidsrelatie tussen werknemer en werkgever maakt dat – in geval van geschillen – de rechter ervan zal uitgaan dat die toestemming niet vrijwillig is gegeven.


  • Meer informatie over het instellen van een teststraat? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het testbeleid in de organisatie? Stuur een mail