Handreiking Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) laat zich niet combineren met gezond en veilig werken. Zeker niet als er wordt deelgenomen aan het verkeer, met machines en heftrucks wordt gewerkt en fouten grote gevolgen voor bedrijf en personeel kunnen hebben. Daarnaast wordt er jaarlijks door zo’n 5,5 miljoen dagen door alcoholgebruik verzuimd.

Preventie van het gebruik is het belangrijkste doel van het beleid op het gebied van alcohol, drugs en medicijnen. Daar hoort voorlichting bij, maar ook heldere bedrijfsregels voor wat wel of niet is toegestaan.

Het Trimbos-instituut maakte in opdracht een handreiking om uitgebreid beleid voor preventie en handhaving van ADM-beleid te maken.

De winst van goed ADM-beleid

Goed beleid draagt bij aan:

  • Betere werksfeer, meer zorg voor elkaar;
  • Meer veiligheid op de werkplek voor medewerker en collega’s;
  • Betere gezondheid van werknemers (duurzame inzetbaarheid) en daardoor minder verzuim;
  • Meer werkplezier;
  • Betere re-integratie na behandeling;
  • Minder productieverlies;
  • Het voorkomen van kosten door ontslagprocedures;
  • Het voorkomen van reputatieschade.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Gebruik en invloed door alcohol, drugs en medicijnen tijdens het brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid, veiligheid én het welzijn van werknemers op de werkvloer. Dat geldt niet alleen voor de individuele medewerkers zelf, maar ook voor de collega’s waarmee wordt samengewerkt. Ook brengt het risico op bedrijfsschade met zich mee.

En wat doet de OR?

Als het bedrijf nog geen ADM-beleid heeft, zet het onderwerp op de overlegagenda. Is dat beleid op papier aanwezig, bespreek dan met preventiemedewerker, arbo-coördinator en bestuurder of het beleid voldoet en het ook gehandhaafd wordt. Bespreek wat er goed gaat en wat verbeterd zou moeten worden. De handreiking kan daarbij goede diensten bewijzen.


  • De handreiking van het Trimbosinstituut lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het ADM-beleid? Stuur een e-mail