Wat mag wel en wat mag niet bij het testen op corona?

Sommige werkgevers willen toegangscontroles houden om het coronavirus buiten de deur te houden. Werknemers, bezoekers of klanten wordt dan gevraagd een sneltest te ondergaan. Maar wat mag er – gezien de privacyregels – op dit gebied? De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op, dus is het noodzakelijk om hier wat meer over te weten.

Wie mag de test uitvoeren?

Alleen een zorgprofessional mag deze test uitvoeren. Dat zou bijvoorbeeld de bedrijfsarts of verpleegkundige kunnen zijn. Worden de testen door een ander afgenomen, dan is de werkgever in overtreding een kan melding worden gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ).

AVG van toepassing

Op het testen en het verwerken van de uitslagen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bepaalt vooral wat er niet mag. Zo mag het testresultaat wel worden afgelezen, maar niet worden verwerkt in een databestand met namen en testuitslagen. Ook mag het testen niet geautomatiseerd worden uitgevoerd en mag de verwerking geen geautomatiseerd vervolg krijgen. Bijvoorbeeld als er op afstand temperatuur gemeten wordt en vervolgens het toegangshekje niet opengaat omdat de temperatuur van de werknemer/bezoeker te hoog is. Als aan deze drie voorwaarden niet wordt voldaan, dan is de AVG van toepassing.

Gezondheidsgegevens verwerken

De uitslag van een sneltest is een gezondheidsgegeven als deze te herleiden is naar een specifiek persoon. Naast de uitslag kan er ook genetisch materiaal verzameld worden door de wattenstaafjes in neus en keel. Voor beider gegevens geldt dat deze gezondheids- en genetische gegevens als bijzondere persoonsgegevens worden gezien. En het is – behoudens uitzonderingen – verboden om die gegevens te verwerken. Wanneer er toestemming wordt gegeven voor zo’n test, dan mogen de uitslagen wel worden verwerkt. Dat kan alleen als de medewerker/bezoeker geheel vrij is om die toestemming te geven. Door de afhankelijkheidsrelatie van de werknemer met de werkgever is die vrijwilligheid er meestal niet. De rechter gaat bij eventuele geschillen er vanuit dat een eventuele toestemming van de medewerker niet in vrijwilligheid is gegeven.
Er is geen hiërarchische relatie bij bijvoorbeeld een recreatief bezoek aan een restaurant, theater of evenement.
Voor sommige branches schrijft het coronaprotocol voor om bij aanvang een gezondheidscheck of checkgesprek uit te voeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor contactberoepen en de horeca. De ondernemer mag wel naar de gezondheid vragen, maar de antwoorden niet registreren. Bij een online-reservering mag niet naar de gezondheid gevraagd worden.

Houd de ontwikkelingen in de gaten

Situaties als de coronacrisis vragen om een alerte ondernemingsraad. Ondernemers lopen het risico om de wettelijke regels uit het oog te verliezen in hun streven om weer winstgevend te worden en te blijven. Signalen uit de achterban zijn belangrijk om mogelijke problemen in kaart te brengen. Overleg met bestuurder en preventiemedewerker is dan zeker aan de orde.


  • Meer informatie over de privacy en AVG? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de privacy van werknemers in de onderneming? Stuur een e-mail