Werkplekinstructiekaarten voor gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig en gezond werken wordt vooral bevorderd door de veiligheidsregels in acht te nemen. Die regels staan op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar dat is een tamelijk ambtelijk en wetenschappelijk verhaal, daarom is de werkplekinstructiekaart (WIK) ontwikkeld. De WIK bevat een praktische vertaling van de informatie op de VIB. Elke werknemer die met gevaarlijke stoffen werkt kan daardoor beter geïnformeerd worden over de regels voor het werken met die stoffen.

Wat staat er op een WIK

Op een WIK wordt aangegeven wat een werknemer moet doen om veilig te kunnen werken. Ook toont het wat hij moet doen in geval van een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld bij een ongeval, brand e.d.

Elke WIK bevat vier informatie-onderdelen:

  1. de gevaren van een specifieke stof;
  2. een inschatting van de werkgever over de mogelijke blootstelling;
  3. instructies voor het veilig werken met deze stof;
  4. Instructies wat te doen in geval van een calamiteit.

WIK en VIB verplicht?

Elke werkgever heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn personeel. Daarbij hoort ok het verzorgen van voorlichting en instructie om veilig en gezond te werken met gevaarlijke stoffen. De WIK kan daarbij behulpzaam zijn.
De werkgever heeft de keuze om voor WIK of de veiligheidsinformatiebladen te kiezen. Kortom: de WIK is niet verplicht maar wel aan te raden, vooral als er veel flexibel personeel wordt ingezet om met gevaarlijke stoffen te werken. Met de WIK is een uitzendkracht sneller op de hoogte van waarmee gewerkt wordt en wat hij moet doen als er problemen ontstaan.
Leveranciers en fabrikanten zijn verplicht om informatie over een product in een VIB te zetten en deze door te geven aan hun afnemers. Dit is vastgelegd in de Europese chemicaliënwetgeving REACH. Deze informatie dient in de WIK te worden opgenomen.

WIK en preventie

Een WIK is een hulpmiddel om werknemers bruikbare en leesbare informatie te geven over het product waar zij mee werken. Ze weten daardoor welke risico’s aan de orde zijn er wat er gedaan moet worden bij eventuele calamiteiten. Het is daarom ook van belang dat de WIK’s actueel zijn en telkens worden aangepast als de VIB veranderd. Voor elke taak of functie waarbij met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt moet een VIN of WIK voorhanden zijn. En dan niet onder in een bureaula van de preventiemedewerker, maar direct raadpleegbaar voor elke werknemer die met een gevaarlijke stof aan het werk gaat. De ondernemingsraad heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de regels om arbeidsomstandigheden gebied. Het werken met de WIK’s horen daarbij


  • Zelf wat voorbeeld bekijken van werkplekinstructiekaarten? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de verbetering van het arbobeleid? Stuur een mail