Geen verbod op corona-app door werkgever

Het zijn haast Trumpiaanse besluiten: werkgevers die hun personeel verbieden om de corona-app CoronaMelder te gebruiken. Als je niet meet, dan wordt je ook niet ziek, zo zal de redenering zijn. De werkgevers verwachten oplopend ziekteverzuim, omdat een melding via de app dat je in de buurt bent geweest van een positief geteste app-gebruiker automatisch een quarantaine van 10 dagen tot gevolg heeft. En die komen wel voor rekening van de werkgever. Maar het verbieden van de app is niet toegestaan, andersom verplichten tot gebruik is ook niet mogelijk.

Uitgangspunt in de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 is dat iedereen zelf mag bepalen of hij de app wil downloaden en installeren. Werkgevers mogen daarom hun werknemers niet ontraden of verplichten om de app te gebruiken. Dagelijks worden zo’n 10.000 meldingen naar gebruikers van de app gestuurd en de gebruikers zijn dan mogelijk besmet en moeten 10 dagen in quarantaine. Voor wat de verzuimcijfers betreft zal dat fikse gevolgen kunnen hebben, zeker als werknemers niet thuis kunnen werken als ze in quarantaine zijn.

Er zijn zoveel coronagevallen omdat er zoveel gemeten wordt

Er zit natuurlijk enige logica in de stelling dat er veel positieve coronagevallen worden opgespoord als er veel getest wordt, maar niet testen is nog veel onverstandiger. Door niet te testen kan het virus zich ongemerkt verspreiden en voor nog veel meer economische en gezondheidsschade zorgen.

Mogelijk kunnen de sneltesten helpen om het verzuim beperkt te houden. Uitslagen zijn daardoor sneller beschikbaar, maar ook bij een negatieve test zal rekening gehouden moeten worden met de incubatietijd van het virus en zal ook 10 dagen quarantaine aangehouden moeten worden.

Actieve OR nodig voor de coronamaatregelen

Zowel voor de tijdelijke als definitievere maatregelen is een actieve ondernemingsraad nodig. Arbeidstijdregelingen, thuiswerkregelingen, de arbeidsomstandigheden op kantoor en thuis. Niet afwachten maar rap agenderen voor overleg met de bestuurder, zodat de raad vroegtijdige invloed kan afspreken bij het ontwikkelen en besluiten van de te treffen maatregelen.


  • Zelf de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de coronamaatregelen in de onderneming? Stuur een mail