Thuiswerkvergoeding als arbeidsvoorwaarde

Als het aan vakorganisatie FNV ligt komt er in de nieuw af te sluiten cao’s een paragraaf over de thuiswerkvergoeding. In de cao Rijk en de cao Werken voor waterschappen is dat al gelukt. Die thuiswerkvergoeding is ook een goed idee voor de bedrijven (en ondernemingsraden) en organisaties waar geen cao met de bonden is afgesloten en waar ook thuis wordt gewerkt.

Cao Rijk

Al eerder heeft het Nibud een berekening gemaakt van de kosten die nu voor rekening van de werknemer komen als hij thuis werkt. Van verwarming tot kopjes koffie, van wc-papier tot elektriciteitskosten.

Ambtenaren die volgens de cao Rijk werken krijgen een eenmalige vergoeding van € 363 netto voor de gemaakte kosten vanaf half maart tot en met december 2020. Parttimers ontvangen deze vergoeding naar rato. Het Rijk betaald de vergoeding uit het reiskostenpotje, omdat er minder naar kantoor gereisd is.

Werken voor waterschappen

In de cao Werken voor waterschappen is een akkoord bereikt over een bedrag van € 250 netto en daarnaast een bedrag van € 600 (inclusief BTW) over een periode van vijf jaar voor elke werknemer die wekelijks over een langere periode thuiswerkt. Daarnaast is er nog een vergoeding afgesproken van € 3,00 voor elke dag waarop de werknemer de hele dag thuiswerkt.

Rol ondernemingsraden

Er is nog het nodige af te spreken over een thuiswerkvergoeding, want volgens de FNV is nog mar voor 1 op de 10 werknemers zo’n vergoeding afgesproken. De bond gaat dan ook per sector aan de slag om ook daar thuiswerkvergoedingen te regelen. Voor de ondernemingen waarvoor geen cao is afgesproken ligt er een kans voor de ondernemingsraden. Die kunnen – bijvoorbeeld in de vorm van een initiatiefvoorstel – een voorstel maken voor een thuiswerkregeling. De afspraken voor Rijk en Waterschappen geven een idee voor wat er zo hier en daar mogelijk is.

Bij het maken van de afspraken speelt ook de werkkostenregeling (WKR) een rol. Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen de inrichting van de thuiswerkplek onbelast vergoeden. Daarvoor zijn door de Belastingdienst gedetailleerde regelingen gemaakt over wat vergoed, verstrekt of ter beschikking van het personeel kan worden geboden. Lastig genoeg gaat de vrije ruimte in 2021 omlaag van 1,2 procent van de loonsom naar 1,18%. Over de eerste € 400.000 ligt het percentage op 1,7%.


  • Zelf het onderhandelingsresultaat van de cao Rijk lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de thuiswerkvergoeding? Stuur een mail