Meer leren van arbeidsongevallen

Inspectie SZW wil dat bedrijven meer leren van de arbeidsongevallen en daardoor herhaling wordt voorkomen. Tegelijkertijd zal de veiligheid van het personeel toenemen, en dat kan de OR alleen maar toejuichen.

Ongevallen met licht letsel

De aanpak van Inspectie SZW heeft betrekking op de ongevallen waarbij de slachtoffers licht letsel hebben opgelopen. De Inspectie gaat aan werkgevers vragen het ongeval in kaart te brengen, te analyseren en een verbeterplan op te stellen. Het doel ervan is dat door de uitvoering van het verbeterplan herhaling wordt voorkomen.

Geen boete bij een goedgekeurd verbeterplan

Het loont voor de werkgever op meerdere manieren om zelf het verbeterplan te maken. Naast een verbeterde veiligheid voor het personeel zal de Inspectie bij een goedgekeurd verbeterplan geen boete opleggen.

De Inspectie SZW beoordeelt dus het onderzoek dat een bedrijf zelf heeft uitgevoerd en stelt vast of het verbeterplan effectief is. Ook kan een inspecteur besluiten de werkplek te inspecteren in plaats van het ongeval te onderzoeken. De werkgever moet dan verplicht aan de slag met de verbeterpunten van die inspectie. Als blijkt dat bij herinspectie er geen vorderingen zijn gemaakt kunnen bedrijven alsnog een sanctie krijgen.

Nieuwe aanpak (b)lijkt effectief

Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt de nieuwe werkwijze goed te werken, zowel bij de aanpak van de directe oorzaak van het arbeidsongeval als van de achterliggende factoren. Zware ongevallen met ernstig letsel of waarbij de werknemer komt te overlijden worden op de gebruikelijke manier onderzocht door Inspectie SZW. Bij wetsovertreding zal een bestuurlijke boete worden opgelegd of kan een werkgever strafrechtelijk worden vervolgd.

Nieuwe aanpak is ook voor de OR van belang

Elke ondernemingsraad die zich wil inzetten voor verbeterde arbeidsomstandigheden heeft baat bij de nieuwe aanpak door Inspectie SZW. Door het eigen onderzoek en het verbeterplan van de organisatie is er meer grip op de arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad heeft recht op alle informatie over de (bijna) ongevallen in het bedrijf en in dit geval ook over de analyse van de werkgever en het bijbehorende verbeterplan. De raad heeft – op grond van artikel 28 van de WOR – ook een toezichthoudende taak op de uitvoering van de verbeterplannen.

Kortom: de nieuwe aanpak is van belang voor elke ondernemingsraad en VGWM-commissie.


  • Meer lezen over de plannen van Inspectie SZW? Klik hier
  • Als ondernemingsraad met de arbeidsomstandigheden aan de slag? Stuur een mail