Waar liggen de baankansen?

De coronacrisis zorgt voor oplopende werkloosheid. In veel sectoren is er een overschot aan personeel, terwijl in andere sectoren er een tekort is. Het UWV zocht uit naar welke beroepen werknemers kunnen overstappen. De SER publiceerde het kennisdocument ‘Eigen regie’ om werkgevers en werknemers te stimuleren om regie te hebben over de eigen loopbaan. De OR kan beide invalshoeken benutten om met de bestuurder over het loopbaanbeleid te overleggen.

Het was in sommige sectoren sowieso al lastig om werk te behouden, maar de coronacrisis heeft ook fors bijgedragen aan ontslag voor tijdelijk en vast personeel. De kansen om opnieuw werk te vinden in een baan waarvoor een medewerker is opgeleid zijn daarom klein. Bij een overstap naar een ander beroep of andere sector zouden die kansen wel eens veel groter kunnen zijn.

Het UWV heeft 54 beroepen waarin het nu lastig is om werk te vinden op een rij gezet, inclusief de mogelijkheden om middels een carrièreswitch een overstap te maken naar een ander beroep. Het overzicht geeft een globaal beeld van de mogelijkheden, maar is niet uitputtend uitgewerkt.

ICT en zorg

Vooral de ICT en de zorg zijn sectoren waarin personeelskrapte voorkomt. Het overzicht van het UWV maakt voor een groot aantal beroepen duidelijk waar de meeste baankansen liggen. Werkgevers met personeelskrapte zien nieuw personeel graag komen. In veel gevallen kunnen er ook in- of externe opleidingen geboden worden om gekwalificeerd te worden voor de nieuwe baan.

SER-kennisdocument ‘Eigen regie’

De SER heeft een kennisdocument voor werkgevers opgesteld om het loopbaanbeleid voor hun werknemers te verbeteren. Volgens de SER kunnen werkgevers aan drie ‘knoppen’ draaien om werknemers te activeren om zelf regie te krijgen over hun eigen loopbaan:

  • richting (informeren en stimuleren),
  • ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren)
  • ruggensteun (vertrouwen geven).

De proactieve ondernemingsraad

Het is van belang dat tijdig het loopbaanbeleid voor het personeel op de overlegagenda wordt gezet. Zeker in die sectoren waar krimp van het personeel te verwachten is. Bij het goed werkgeverschap hoort dat de werkgever – net als de werknemer – werk maakt van de kansen die werknemers hebben op ander werk. Naast de overstapmogelijkheden zal vooral de eigen regie van werknemers bevorderd moeten worden. Die eigen regie zal vooral lastig zijn voor werknemers die al tientallen jaren het zelfde werk doen en nooit hebben leren en hoeven nadenken over hun loopbaan.
De informatie van UWV en SER kan behulpzaam zijn bij het op de overlegagenda zetten van het loopbaanbeleid.


  • Zelf de digitale uitgave van het SER-kennisdocument lezen? Klik hier
  • Zelf de uitgave van het SER-kennisdocument downloaden? Klik hier
  • Zelf het UWV-overzicht naar de overstapberoepen lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het loopbaanbeleid in de onderneming? Stuur een mail