Platform Vitaal Bedrijf gelanceerd

Met alle zorgen om de economische schade door het coronavirus en alle maatregelen die daarmee samenhangen zou je haast vergeten dat het nog altijd de bedoeling is dat werknemer fit en vitaal hun loopbaan kunnen volgen en gezond met pensioen kunnen. De Ministeries van SZW en VWS hebben het platform Vitaal Bedrijf van VNO/NCW gelanceerd om werkgevers te ondersteunen bij het uitvoeren van het vitaliteitsbeleid in hun onderneming. Ook voor de ondernemingsraad een platform om kennis van te nemen.

Het programma biedt ondersteuning aan werkgevers om samen met hun werknemers goed vitaliteitsbeleid te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen. Het bevat een tweetal scans (een oriëntatiescan en een uitgebreide scan) om de stand van zaken te inventariseren, geeft de nodige voorbeelden en tips om beleid te verbeteren en richt zich op thema’s als voeding, bewegen, mentale balans, roken, alcohol en drugs.

Fysieke en mentale gezondheid

Het programma richt zich op vitaliteit en gezondheid in de breedste zin, van fysieke tot mentale gezondheid. In de uitgebreide scan kan een onderzoek worden uitgezet onder alle werknemers die daar anoniem aan mee kunnen doen. Werknemers krijgen een persoonlijk rapport, werkgevers krijgen een geanonimiseerd overzicht over de vitaliteit van het personeel. Daarmee wordt ook inzichtelijk wat er aan maatregelen getroffen moet worden om verbetering te krijgen in de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel.

Gezond zijn en blijven loont

Gezonde werknemers zitten beter in hun vel en zijn minder vaak ziek. Fitte en vitale werknemers zijn beter in staat om gezond en wel hun pensioen te halen en hebben kans op gezonde jaren na dat pensioen. Vitaliteitsbeleid is dus niet alleen lonend voor de individuele werknemer, maar ook voor de werkgever.

RI&E en MO

Werkgevers zijn verplicht om de fysieke en mentale gezondheidsrisico’s van werknemers te verminderen. De instrumenten om die risico’s in kaart te brengen zijn de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het medewerkersonderzoek (MO). In de RI&E wordt vooral onderzoek gedaan naar veiligheid en gezondheid. In het MO worden de risico’s voor het welzijn van de medewerkers geïnventariseerd. Bijvoorbeeld door de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te meten. Op de RI&E en het MO heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Daarmee kan ook met behulp van deze beleidsinstrumenten de vitaliteit van medewerkers bevorderd worden. Het instemmingsrecht van de OR is ook van toepassing op de plannen van aanpak die uit de RI&E en MO dienen te volgen.

Vignet Vitaal Bedrijf

Bedrijven die via het programma een vitaliteitsportfolio opbouwen komen in aanmerking voor een vignet ‘Vitaal Bedrijf’. Het vignet is een zichtbare bewijs dat bij een bedrijf het vitaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan goed op orde heeft. Het eerste bedrijf dat het vignet Vitaal Bedrijf mag dragen, krijgt deze uitgereikt door een van de ministers.


  • Meer informatie over het platform Vitaal Bedrijf? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het vitaliteitsbeleid? Stuur een mail