Gratis loopbaanontwikkeladvies

Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal voor die medewerkers waarvan hun baan op de tocht staat.

Ontwikkeladvies helpt bij het maken van keuzes

Vanaf 1 december bestaat de mogelijkheid voor werknemers om zo’n ontwikkeladvies aan te vragen. Dat gaat eenvoudig via de website www.nlleertdoor.com. Via de website www.coachfinder.nl is een loopbaanadviseur in de buurt te vinden. Die zorgt vervolgens voor subsidie en regelt de administratie.
De loopbaanadviseur onderzoekt met de medewerker de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt, bekijkt of er kansen zijn in een andere sector en wat er aan opleiding nodig is om kansrijk te zijn om aan het werk te komen of te blijven. Er is voor deze tweede reeks aan trajecten geld gereserveerd voor 50.000 ontwikkeltrajecten à 700 euro.

NL leert door

De overheid heeft vanwege de coronacrisis 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het ontwikkeladvies, maar ook voor om- en bijscholing. Voor werkgevers die gebruik maken van de NOW is er ook de verplichting om het ontwikkeladvies en de om- en bijscholing actief aan te bieden aan het personeel. Veel sectoren hebben O&O-fondsen die daar een bijdrage aan kunnen leveren.
De ondernemingsraad kan de vinger aan de pols houden om te bekijken of dat daadwerkelijk gebeurt.

Hoe ziet zo’n ‘NL leert door’-traject eruit? 

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan een ‘NL leert door’-ontwikkeltraject:

  1. Je doet eerst een intake en arbeidsmarktscan om te kijken waar je nu staat.   
  2. Het adviestraject moet uit meerdere adviesgesprekken bestaan van in totaal minimaal 4 uur.     
  3. Het traject moet worden begeleid door een onafhankelijke en professionele loopbaanadviseur.
  4. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en loopbaanmogelijkheden.

Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor aanvragers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de administratieve afhandeling ervan via de loopbaanadviseur.

Binnen één maand ‘uitverkocht’

Alle 22.000 trajecten van september 2020 waren binnen één maand aangevraagd en daarmee de beschikbare subsidie volledig besteed is. Er blijkt dus erg veel belangstelling voor het loopbaan- en ontwikkeladvies te bestaan.

Het is van belang om snel aan te melden als daar behoefte aan is, want ook nu zit er een einde aan de voorraad loopbaantrajecten. Je kunt je via de website alvast inschrijven.


  • Zelf ‘NL leert door’ bekijken? Klik hier
  • Zelf een loopbaancoach vinden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het loopbaan- en scholingsbeleid in de organisatie? Stuur een mail