Wanneer is het onwerkbaar weer?

Op 1-1-2020 is de ‘Regeling onwerkbaar weer’ van kracht. Daardoor geldt voor alle sectoren dezelfde wachttijd voor een WW-uitkering als werknemers door ‘buitengewone natuurlijke omstandigheden’, zoals vorst of sneeuw, niet kunnen werken. Een werkgever mag alleen gebruik maken van die regeling als die in de cao is opgenomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom de Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer gepubliceerd.

Bepaling in de cao is verplicht

De Handreiking bevat voorbeelden voor het vervallen van de loondoorbetalingsplicht van werkgevers bij onwerkbaar weer. Vanaf 1-11-2020 moet in de cao zijn vastgelegd in welke weersomstandigheden en onder welke voorwaarden er wel of niet gewerkt kan worden. De handreiking bevat een voorbeeldtekst die als bepaling in de cao opgenomen kan worden. De handreiking is geen wet, maar een leidraad, daarmee mag er in de cao afgeweken worden van tijdsduur, temperaturen en weercodes e.d.

Twee dagen wachttijd bij onwerkbaar weer

Vanaf 1-1-2020 geldt voor alle werkgevers in alle sectoren het zelfde aantal wachtdagen. In het winterseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 maart, geldt nu bij onwerkbaar weer in principe een wachttijd van 2 werkdagen. Alleen bij onwerkbaar weer door ‘overvloedige regenval’ geldt een wachttijd van totaal 19 dagen. Tijdens de wachtdagen betaalt de werkgever het loon van de werknemer door, daarna kan de werknemer recht hebben op een WW-uitkering als aan alle eisen is voldaan. En omdat het winterseizoen op 1 november begint hebben de cao-partijen tot die tijd de gelegenheid om de cao aan de regeling onwerkbaar weer aan te passen.

Rol van de ondernemingsraad

De OR heeft de taak om toe te zien op de juiste naleving van de gemaakte afspraken en vastgestelde regels op het gebied van de arbeidsvoorwaarden én arbeidsomstandigheden. In het geval van onwerkbaar weer komen beide bevoegdheden aan de orde. De afspraken worden weliswaar in de cao gemaakt, maar het is vooral de OR die kan vaststellen of aan die cao-bepaling op een juiste manier door de werkgever uitvoering wordt gegeven. Als blijkt dat de regels niet goed worden nageleefd, dan kan de raad bij de bestuurder aan de bel trekken om alsnog een juiste naleving voor elkaar te krijgen. De ondernemingsraad kan ook de bonden inschakelen om dat te doen; per slot van rekening zijn het de bonden die met de werkgever(s) daarover afspraken heeft gemaakt.

Worden de afspraken door de werkgever goed toegepast en krijgt elke werknemer loon of WW als er niet gewerkt kan worden? In de voorgestelde cao-bepaling wordt rekening gehouden met vorst/ijzel/sneeuw, storm, overvloedige regenval en overige omstandigheden. Er wordt precies beschreven onder welke voorwaarden van onwerkbaar weer gesproken kan worden.  En daar waar geen cao van toepassing is en er bij slechte weersomstandigheden gewerkt moet worden kan de voorbeeldtekst goed dienen als basis voor een bedrijfseigen regeling onwerkbaar weer.


  • Zelf de ‘Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met onwerkbaar weer? Stuur een mail