Tijdens coronacrisis overleggen met de bestuurder

De strengere overheidsregels en aanbevelingen maken het de OR en de bestuurder er niet makkelijker op om met elkaar overleg te hebben. De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft daarom een handreiking gemaakt over het overleg tussen or en bestuurder in deze barre coronatijden.

Niet alleen over het overleg met de bestuurder worden aanbevelingen gedaan, maar ook over het contact met de bonden en met de achterban. NOW, Arbo (aanpassing van de arbeid, thuiswerken e.d.), arbeidsvoorwaarden en reorganisatie; het zijn onderwerpen waarover de handreiking tips en adviezen geeft. Dat geldt ook voor de gevolgen voor het OR-werk en de manier waarop de OR onderling overleg kan hebben en het overleg met de bestuurder.

Nadrukkelijk wordt de OR geadviseerd om gebruik te maken van het initiatiefrecht (artikel 23 van de WOR), zodat de raad ook zelf met voorstellen kan komen om knelpunten op te lossen en tot afspraken te komen over zaken als thuiswerken, bereikbaarheid, maatregelen op de werkplek e.d.

Veel van de tips zijn niet alleen van belang tijdens de pandemie, maar bewijzen ook goede diensten als op enig moment die pandemie er niet meer is.


  • Zelf de handreiking lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met coronamaatregelen? Stuur een mail