Onderzoek naar de functie van ambtelijk secretaris

Er is onderzoek gedaan naar de functie van ambtelijk secretaris (AS). Organisatiebureau EPROM doet in opdracht van OR-ondersteuning onderzoek naar deze professional in de medezeggenschap. Meestal is er maar één AS en valt die functioneel niet onder een leidinggevende, maar onder de OR. De eerste onderzoeksresultaten over bijna 400 ambtelijk secretarissen zijn bekend, maar de onderzoeksresultaten worden nog verder uitgewerkt.

De gemiddelde ambtelijk secretaris

Uit de eerste resultaten blijkt dat de gemiddelde ambtelijk secretaris een vrouw is van boven de 50 jaar, een Hbo-opleiding heeft en al meer dan 10 jaar in haar functie aan het werk is.

  • Maar liefst 75 procent van de ondervraagden is boven de 50 jaar en bijna 83 procent van de secretarissen is vrouw.
  • Qua ervaring heeft zo’n 75 procent vijf of meer jaren ervaring in hun functie, waarvan 57 procent meer dan 10 jaar.
  • Ruim 78 procent werkt op grond van een vaste aanstelling, zo’n 21 procent als Zzp-er.
  • Het zijn vooral de ondernemingsraden in grote bedrijven die over een AS kunnen beschikken. Zo’n 53 procent werkt in een organisatie met meer dan 1000 werknemers. Vooral de Zorg is een sector met ambtelijke ondersteuning. In die sector werkt 40 procent van de ambtelijk secretarissen, ruim 26 procent doet dat voor de (semi)overheid.
  • Ruim 38 procent is aangesteld door een bepaling in wet of cao en in ruim 48 procent van de gevallen is er geen dwingende reden waardoor het verplicht is om een ambtelijk secretaris aan te stellen.
  • Voor wat de opleiding betreft: 20 procent heeft een MBO-opleiding, 79 procent heeft een HBO- of WO-opleiding. Daarmee wordt zichtbaar dat de functie van AS aan het veranderen is van vooral secretariële ondersteuning naar een functie op beleidsmatig of adviserend niveau.

  • Meedoen aan het onderzoek is niet meer mogelijk.  Op de website zijn ook de voorlopige resultaten van het onderzoek te vinden. Klik hier
  • Meer weten over de functie van ambtelijk secretaris? Stuur een mail