Doe mij maar een thuiswerkvergoeding

Voor de rijksambtenaren is in de cao een thuiswerkvergoeding afgesproken. Die krijgen naast loonsverhoging en een eenmalige uitkering óók een thuiswerkvergoeding. Het is aannemelijk dat de vakbonden in elke cao-onderhandeling die vergoeding op hun wensenlijstje zetten. Maar er zijn genoeg ondernemingen waar de arbeidsvoorwaarden niet door de bonden worden geregeld. Daar liggen kansen voor de ondernemingsraad.

Dé thuiswerkregeling bestaat niet

Er zijn heel wat varianten mogelijk om een thuiswerkregeling vorm te geven. Denk aan eenmalige kosten voor arbo-verantwoorde inrichting arbeidsplek (stoel, bureau, licht) en de hardware (laptop, extra scherm, toetsenbord, printer, scanner, muis, modem, router e.d.) en de verbruikskosten als koffie, energie voor de apparaten en de verwarming, water. En bij de hardware zijn er talloze opties om op spullen van de baas te werken of op je eigen laptop e.d. In dat geval zal het zeker nodig zijn om daarvoor een vergoeding af te spreken. Een thuiswerkregeling kan ook gevolgen hebben voor de autoleaseregeling, want als er minder gereisd hoeft te worden, dan is zo’n leaseauto – vanuit werkgeversoogpunt – misschien niet meer nodig en kan dat contract worden opgezegd. Op zo’n moment zit de werknemer wel zonder auto en moet er zelf een gaan aanschaffen.

Wanneer het kan en wanneer het moet

Als de regering het thuiswerken als dringend advies geeft, dan zijn de meeste ondernemers bereid om aan dat advies gevolg te geven. In veel ondernemingen werd er na de eerste lock down alweer vaker op kantoor gewerkt. Onderdeel van een thuiswerkregeling kan dan ook zijn onder welke voorwaarden iemand thuis moet of mag werken.

Als er nog geen regeling is

De ondernemingsraad kan het initiatief nemen om een thuiswerkregeling af te spreken als een dergelijke regeling niet in de cao is of wordt afgesproken. Op die manier kan er een bedrijfseigen regeling worden afgesproken die op maat voor de organisatie is. Dat initiatief kan in de vorm van een initiatiefvoorstel (artikel 23 van de WOR) met een uitgewerkte regeling, maar het begint eenvoudig met het agenderen van een thuiswerkregeling voor het overleg met de bestuurder. Een werkgroepje van HR, Arbo-coördinator/preventiemedewerker en OR ligt al snel voor de hand. Spreek af dat het eindresultaat voor instemming aan de OR wordt voorgelegd. Zo’n thuiswerkregeling bevat veel instemmingsplichtige onderwerpen: arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, de mogelijkheid tot controle op gedrag, aanwezigheid of prestaties e.d.
Als het zover komt dat de OR een regeling afspreekt, zorg er dan ook voor dat bij een wijziging de OR opnieuw instemmingsrecht heeft, dus legt dat vast als onderdeel van de regeling. Dat voorkomt touwtrekken over wellus en nietus als de regeling aangepast moet worden. Eventueel kan het instemmingsrecht op de thuiswerkregeling in een ondernemingsovereenkomst (artikel 32 van de WOR) worden vastgelegd. Een exemplaar van die overeenkomst moet door de ondernemer naar de bedrijfscommissie worden gestuurd.


  • Meer lezen over de thuiswerkregeling? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een thuiswerkregeling? Stuur een mail