Corona-advies overheid betekent geen recht op thuiswerken

Geeft het advies van de overheid om vooral thuis te werken een recht om dat te mogen doen en dat dus niet op kantoor te moeten doen? Een werkneemster wilde thuis blijven werken en vroeg aan de kantonrechter om dat te mogen blijven doen.

De werkneemster heeft de ervaring dat er op het kantoor te weinig rekening gehouden wordt met de afstand die in acht genomen moet worden. De werkgever wil dat ze weer op kantoor komt werken, maar op haar eerste werkdag op kantoor staan er al vier medewerkers aan haar bureau. Ze wil daarom weer thuis werken. Ze krijgt daarvoor toestemming, onder het voorbehoud dat ze naar kantoor komt als dat noodzakelijk is.

Het bedrijf wil vervolgens dat vanaf 11 mei 2020 alle medewerkers weer op kantoor komen werken. Het bedrijf heeft daarvoor de nodige maatregelen getroffen door een andere opstelling van meubilair en instructies voor het desinfecteren van handen e.d.

Een dag na de e-mail van de werkgever vraagt de werkneemster naar de zwaarwegende bedrijfsbelangen om het overheidsadvies om thuis te werken niet op te volgen, maar de werkgever stelt zich op het standpunt dat aan de redelijke opdracht om op kantoor te komen werken gehoor gegeven moet worden. Daarop stapt de werkneemster voor een kort geding tegen haar werkgever naar de kantonrechter.

Voldoende passende maatregelen voor een veilige werkplek

De kantonrechter wijst de vorderingen van de werkneemster af. Die wilde een schriftelijke toezegging om in ieder geval tot 1 september thuis mogen werken en dat de werkgever – door de verplichting om op het werk te verschijnen – strijd handelt met goed werkgeverschap, haar instructiebevoegdheid en zorgplicht.

Volgens de kantonrechter heeft de werkgever voldoende en passende maatregelen genomen om een veilige werkplek te garanderen. De werkneemster heeft één incident aangevoerd, en daarmee is niet bewezen dat de regels stelselmatig door collega’s worden overtreden. Ook heeft de werkgever voldoende onderbouwd dat het nodig is dat werknemers op de werkplek zelf aanwezig zijn.

De rechter doet ook een uitspraak over de waarde die aan het overheidsadvies moet worden toegekend. Uit dat advies volgt niet dat een werknemer het recht op thuiswerken kan opeisen en ook de instructiebevoegdheid van de werkgever wordt niet door het overheidsadvies beperkt of aangetast.

Je mag het wel vragen, maar de werkgever beslist

Natuurlijk mag een werknemer vragen om thuis te mogen werken, maar het is aan de werkgever om daarover te beslissen. In bedrijven met meer dan 10 werknemers kan – op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) – een verzoek worden ingediend om (deels) thuis te mogen werken.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Meer lezen over de Wet flexibel werken? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een thuiswerkregeling? Stuur een mail