Bonus voor zorgmedewerkers

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden bekend gemaakt waaronder aan personeel de z.g. zorgbonus van € 1000 netto kan worden toegekend. De bonus is vooral bedoeld voor de medewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19.

Welke beroepen wel en… welke beroepen niet?

VWS heeft twee lijsten gepubliceerd met de beroepen waarin medewerkers wél en niet in aanmerking komen voor deze netto bonus van € 1000. Ook uitzendkrachten, zzp’ers komen als zorgprofessional in aanmerking voor de bonus als ze daadwerkelijk werk hebben verricht voor de patiënten en cliënten met het coronavirus. De lijst met functies die niet in aanmerking komen is vele malen langer dan de beroepen waarvoor dat wel van toepassing is. Daarnaast is er nog de beperking dat zorgmedewerkers die meer 2x modaal verdienen (€ 73.000 per jaar) niet in aanmerking komen voor de bonus, ook al hebben ze een functie die op de lijst voorkomt waarvoor wel een bonus beschikbaar is.

Als een functie niet op de lijst met bonusberoepen staat, maar er wel werk is gedaan dat lijkt op het werk dat door die bonusberoepen is gedaan, dan beslist de werkgever.

Risico’s zijn belangrijk voor toekennen bonus

Bij het opstellen van de lijst met beroepen zijn de risico’s die de medewerkers gelopen hebben van belang geweest. Ook thuiswerkers hebben zich natuurlijk ingezet voor hun taken, maar hebben geen directe risico’s gelopen in de zorg voor de Covid19-patiënten. Maar er zullen ook medewerkers zijn wiens beroep op de lijst van een niet-bonus staat, terwijl ze wel degelijk uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bijvoorbeeld door extra te komen werken als collega’s ziek werden door het virus of door tijdelijk ander werk te gaan doen dan de eigen functie. Bijvoorbeeld als je leidinggevende bent en tijdelijk weer als verpleegster aan het werk bent gegaan op de corona-afdeling.

In dergelijke gevallen heeft de werkgever of zorgaanbieder de mogelijkheid om toch een bonus aan te vragen. Vanaf 1-10-2020 tot en met 29-10-2020 kan de werkgever de bonus aanvragen.

Rol voor de OR

Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat de ondernemingsraad met de bestuurder overleg heeft over de lijst met functies waarvoor een bonus wordt aangevraagd en met functies die ook die bonus verdienen, maar niet op die lijst voorkomen. Er zullen vast morele dilemma’s en formele knelpunten ontstaan waarover met elkaar overlegt kan/moet worden. Zorg dan ook dat de bonus op de overlegagenda komt, of roep snel een extra vergadering bij elkaar, want na 30 oktober kan geen bonus meer worden aangevraagd.

Ook kunnen afspraken worden gemaakt over het moment waarop de bonus wordt uitgekeerd. De werkgever kan dat doen als de bonus is ontvangen, maar kan er ook voor kiezen om de uitkering uit eigen middelen voor te schieten.


  • Zelf de Handreiking zorgbonus lezen? Klik hier
  • Beroepen die wel in aanmerking komen Klik hier
  • Beroepen die niet in aanmerking komen Klik hier
  • Als OR aan de slag met de bonusregeling voor het (zorg)personeel? Stuur en mail