RI&E aanvullen met handreiking Covid-19

De te treffen maatregelen om volgens de RIVM-richtlijnen in kantoren, bedrijven en organisaties te werken vragen om een aanvulling van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemer moet immers te allen tijde over een actuele RI&E kunnen beschikken en de maatregelen om besmetting door het coronavirus te voorkomen horen dan ook in de RI&E verwerkt te worden. Werkgevers en bonden hebben daarom een corona-handreiking met adviezen opgesteld, waarmee de RI&E geactualiseerd kan worden.

Handreiking als aanvulling op een bestaande RI&E

Volgens de Inspectie SZW kunnen veel van de maatregelen worden overgenomen in de RI&E van bedrijven en organisaties, of kan met de ‘Handreiking Covid-19’ een RI&E mee worden opgesteld. Inspectie SZW heeft gewaarschuwd dat een coronaprotocol geen vervanger van de RI&E is. Daarmee wordt duidelijk dat óók de RI&E geactualiseerd moet worden.

In de handreiking komen onderwerpen aan de orde als ‘algemene maatregelen’, ‘hygiënemaatregelen’, ‘van thuis naar het werk’, ‘bij aankomst op het werk’, ‘kleedruimte/kleedkamers’, ‘tijdens het werk/op de werkplek’, ‘sanitaire voorzieningen’, ‘rust- en lunchpauzes’ en ‘looproutes’. Daarnaast zijn er situatieschetsen te vinden die duidelijkheid geven over de social distancing, looproutes e.d. Bij een aantal beroepsgroepen zullen extra voor de sectorspecifieke maatregelen genomen moeten worden om werknemers veilig te kunnen laten werken.

De handreiking moet vooral gezien worden als aanvulling op een bestaande RI&E.

Instemming van de OR nodig

Voor wijzigen van de RI&E is de instemming van de ondernemingsraad nodig. Die moet overtuigd zijn dat de voorgenomen wijzigingen een goed antwoord geven op het voorkomen van besmetting door het virus. Bij het aanpassen van de RI&E zullen de preventiemedewerker, arbo-coördinator, arbodienst, arbocommissie betrokken zijn. De ondernemingsraad doet er verstandig aan bij dit overleg aan te sluiten, zodat vroegtijdige invloed mogelijk is en de raad goed geïnformeerd is over wat er wordt aangepast.

Aandachtspunt is ook de communicatie met de medewerkers. Sowieso hebben ze het recht om de RI&E te kunnen inzien, maar er zal ook instructie nodig zijn over de wijzigingen in protocollen, ruimtes e.d.

Geen dichtgetimmerde handreiking

Volgens de opstellers is de handreiking een ‘levend document’ dat op de actualiteit wordt aangepast. De meest recente versie van de handreiking staat op het Arboplatform van de SER.


  • Zelf de meest recente versie van de handreiking downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met RI&E en COVID-19-maatregelen? Stuur een mail